25 kwietnia, 2009

O mnie

O Mnie

Radny m.st. Warszawy

Członek Zarządu Prawo i Sprawiedliwość Warszawa

Pełnomocnik Prawo i Sprawiedliwość Mokotów

Jestem dumny z tego, że kilkanaście lat służyłem Państwu jako Radny Dzielnicy Mokotów. Obecnie jestem do Państwa dyspozycji jako Radny m.st. Warszawy. Cieszę się, że doceniają Państwo moją pracę. W plebiscycie na najlepszego radnego 2018r. zorganizowanym przez portal iMokotow.pl uzyskałem pierwsze miejsce z wynikiem 31%. Gratuluję koleżance i kolegom radnym, którzy uzyskali bardzo wysokie poparcie. Cytując portal:

W plebiscycie iMokotow.pl na najlepszego radnego Mokotowa w 2017 r. wygrał Patryk Górski (PiS). Uzyskał 31 proc. głosów przed Markiem Rojszykiem (SLD) – 24 proc., Andrzejem Milewskim (PiS) – 14 proc. i Marcinem Gugulskim (PiS) – 12 proc.

 

lipiec 1982

lipiec 1982

„Miej odwagę popełniać błędy.

Rozczarowania, porażki, zwątpienie to narzędzia,

którymi posługuje się Bóg,

by wskazać nam właściwą drogę.”

Paulo Coelho

Mam wrażenie, że wszystko co mnie spotyka ma sens. Zarówno pozytywne jak i negatywne sytuacje, które spotkały mnie w moim życiu naprowadziły mnie na właściwą drogę. Sam szukałem swoich ścieżek i choć czasem popełniam błędy to wiem, że zmierzam we właściwym kierunku.

„Komu sił nie starcza, ten ginie w połowie drogi.”

Konfucjusz

chrzciny 1981

chrzciny 1981

Urodziłem się 2 kwietnia 1981 r. na Mokotowie. Niemalże całe moje życie jest związane z Mokotowem, począwszy od przedszkola do którego chodziłem na mokotowskim Wyględowie, przechodząc przez dwanaście lat gdy byłem Radnym Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Uczęszczałem do szkoły podstawowej nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego mieszczącą się na ul. Spartańskiej 4. Bardzo miło wspominam ten okres, zwłaszcza czas spędzany ze znajomymi na wyględowskich osiedlach. Już zanim poszedłem do szkoły średniej wiedziałem, że kocham Mokotów, ta miłość pozostała po dziś dzień. Mimo, że przez krótki okres czasu mieszkałem na Ursynowie z wielką radością powróciłem w moje ukochane miejsce.

„Kto ojczyźnie służy, sam sobie służy.”

Ks. Piotr Skarga

maj_1987

maj 1987

Maturę zdałem w LO im. Emiliana Konopczyńskiego. Skończyłem klasę o profilu matematyczno – fizyczno – informatycznym. W trakcie nauki w szkole średniej, jeszcze zanim obroniłem maturę, pomagałem mojej mamie w pracy, można więc powiedzieć , ze życie zawodowe zacząłem bardzo wcześnie, gdyż już w 1999 r. pracowałem jako fryzjer. Była to moja pierwsza praca, choć już w 2000 r. zaraz po rozpoczęciu studiów zacząłem pracować w nieistniejącej już firmie – Publiczny Dostęp do Internetu. Pracę magisterską obroniłem w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości (obecna Akademia Finansów) na kierunku Finanse i Bankowość o specjalności Europeistyka. Tematem mojej pracy był E-bizbes w Polsce i na Świecie. Ukończyłem na Uniwersytecie Warszawskim, Studiach Podyplomowe z zakresu Public Relations.

„Człowiek, który zaczął dostrzegać swe wady,

wie już, jaką ma wybrać drogę.”

Mikołaj Gogol

maj 1988

maj 1988

Jak już wspomniałem wcześniej, doświadczenie zawodowe rozpocząłem jeszcze zanim zdałem maturę. Na studiach rozpocząłem pracę we wspomnianym wcześniej Publicznym Dostępie do Internetu, gdzie rozwijałem swoje umiejętności w sztuce negocjacji i budowania długotrwałych relacji z klientami. W trakcie trwania studiów współprowadziłem działalność gospodarczą, nauczyło mnie to zarządzania zarówno ludźmi jak i firmą. Dzięki tym doświadczeniom zaraz po zakończeniu studiów rozpocząłem pracę w Grupie Biznesu Calmein gdzie współprowadziłem projekty związane z organizowaniem imprez plenerowych takich jak: Dni Ursynowa, Mokotowskie Pożegnanie Lata, Święto Policji czy Ursynowski Dzień Książki. Pracowałem również w firmie WiedzaNet, która zajmuje się szkoleniami przez Internet, czyli tzw. E-learningiem. Praca ta poszerzyła i rozwinęła moje umiejętności, które nabyłem w trakcie mojej drogi zawodowej. Prowadzę własną działalność gospodarczą, współpracowałem z firmą Hexa Telecom – operatorem telekomunikacyjnym i dostawcą internetu. Obecnie współzarządzam firmą specjalizującą się w automatyce przemysłowej.

„Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń,

jest tylko zupełnie inne.”

William Shakespeare

dyplom magistra

dyplom magistra

Od 2000 r. jestem członkiem Polskiej Korporacji Akademickiej, gdzie w roku 2003 byłem wiceprezesem. Pierwsze polskie Korporacje Akademickie powstawały na niemieckojęzycznych uniwersytetach pruskich i bałtyckich. Celem ich zakładania była integracja środowisk polskich i zapewnienie członkom reprezentacji w stosunku do władz uniwersytetów, na których w owym czasie konwent prezesów lokalnych korporacji spełniał funkcje dzisiejszych samorządów i parlamentów studenckich. Na polskich uczelniach korporacje pojawiły się po I wojnie światowej. Polskie korporacje akademickie są organizacjami studentów i absolwentów szkół wyższych. Polska Korporacja Akademicka Respublica, której jestem członkiem, powstała w 1922 r.

W 2007 r. byłem członkiem założycielem Mokotowskiego Forum Społecznego, stowarzyszenia, którego zadaniem jest praca na rzecz Mokotowa. Na spotkaniu założycielskim zostałem wybrany do zarządu stowarzyszenia. Stowarzyszenie realizuje między innymi następujące cele i zadania:

 

 1. Kultywowanie i rozpowszechnianie tradycji tradycji narodowej, rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i patriotycznej oraz pielęgnowanie polskości,
 2. Popularyzowanie wiedzy o samorządzie terytorialnym,
 3. Wypowiadanie się w sprawach dotyczących działalności biur i rad m.st. Warszawy,
 4. Wypowiadanie się w kwestiach ważnych społecznie,
 5. Współorganizowanie uroczystości patriotycznych i  obchodów upamiętniających miejsca walki męczeństwa Narodu Polskiego,
 6. Podejmowanie działań tam, gdzie istnieje potrzeba silnego wsparcia i wyrażenia wspólnego stanowiska,
 7. Obrona uzasadnionych interesów grup, wspólnot i środowisk lokalnych wobec władz samorządowych i innych podmiotów publicznych,
 8. Działania na rzecz ochrony środowiska,
 9. Działania w zakresie kultury, sportu i oświaty,
 10. Krzewienie wiedzy o historii Warszawy,
 11. Współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju samorządowości,
 12. Współtworzenie wizji i wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzielnicy Mokotów,
 13. Szerzenie wiedzy i utrwalanie pamięci o Mokotowie,
 14. Działanie na rzecz poprawy warunków bytowania i podnoszenia poziomu życia mieszkańców,
 15. Występowanie w obronie praworządności i przestrzegania praw obywatelskich oraz interesu publicznego.

„Anioł nigdy nie upada.

Diabeł upada tak nisko, że nigdy się nie podniesie.

Człowiek upada i powstaje.”

Fiodor Dostojewski

W listopadzie 2018 r. zostałem wybrany Państwa głosami do Rady m.st. Warszawy.

 

Wyniki głosowania w dn. 21.11.2018 r.
Kandydat Górski Patryk
Wiek 37
Miejsce zamieszkania i poparcie Warszawa
Okręg wyborczy nr 3
Liczba głosów oddanych na kandydata 5618
% głosów ważnych oddanych na kandydata 5,12%
Liczba głosów oddanych na listę 25339
% głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę 22,17%
Mandat Tak

 

W listopadzie 2014 r. zostałem ponownie wybrany Państwa głosami do Rady Dzielnicy Mokotów.

Komisja Sportu i Turystyki – Przewodniczący

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym – członek zwyczajny

Komisja Kultury i Nazewnictwa – członek zwyczajny

Wyniki głosowania w dn. 21.11.2014 r.
Kandydat Górski Patryk
Wiek 33
Miejsce zamieszkania i poparcie Warszawa
Okręg wyborczy nr 2
Liczba głosów oddanych na kandydata 1146
% głosów ważnych oddanych na kandydata  
Liczba głosów oddanych na listę 4034
% głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę 28,41%
Mandat Tak

 

W listopadzie 2010 r. zostałem ponownie wybrany Państwa głosami do Rady Dzielnicy Mokotów.

Komisja Sportu i Turystyki – Przewodniczący

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym – członek zwyczajny

Komisja Kultury i Nazewnictwa – członek zwyczajny

Wyniki głosowania w dn. 21.11.2010 r.
Kandydat Górski Patryk
Wiek 29
Miejsce zamieszkania i poparcie Warszawa
Okręg wyborczy nr 2
Liczba głosów oddanych na kandydata 2221
% głosów ważnych oddanych na kandydata 13.68%
Liczba głosów oddanych na listę 3958
% głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę 56,11%
Mandat Tak

Mokotów podziekowanie

W listopadzie 2006 r. zostałem wybrany Państwa głosami do Rady Dzielnicy Mokotów, gdzie pełnłem następujące funkcje:

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przeciwdziałania Patologiom SpołecznymWiceprzewodniczący

Komisja Budżetu i Finansów – członek zwyczajny

Komisja RewizyjnaWiceprzewodniczący

Wyniki głosowania w dn. 12.11.2006 r.
Kandydat Górski Patryk
Wiek 25
Miejsce zamieszkania i poparcie Warszawa
Okręg wyborczy nr 2
Liczba głosów oddanych na kandydata 1585
% głosów ważnych oddanych na kandydata 8,59%
Liczba głosów oddanych na listę 5407
% głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę 29,31%
Mandat Tak

podziekowanie-radny

Więcej informacji można znaleźć w archiwum Państwowej Komisji Wyborczej

„Człowiek może postąpić dziesięć razy źle,

potem raz dobrze i ludzie z powrotem przyjmują go do swoich serc.

Ale jeśli postąpi odwrotnie:

dziesięć razy dobrze, a potem raz źle,

nikt już więcej mu nie zaufa.”

Jonathan Carroll