26 kwietnia, 2009

Współczesność

Warszawski Mokotów to dzielnica o zróżnicowanym charakterze zabudowy i zagospodarowania, zajmująca rozległe tereny górnego i dolnego tarasu malowniczej skarpy wiślanej.

Mieszka się tutaj w eleganckich osiedlach willowych, gdzie ulokowało się wiele ambasad i placówek dyplomatycznych, jak również w wielkich osiedlach z kilkunastopiętrowymi blokami (Stegny, Służew nad Dolinką, osiedle Domaniewska).

Poprzez swoje ukształtowanie, rozległe tereny zielone, bezpośrednie sąsiedztwo centrum stolicy, Mokotów jest wprost idealny jako miejsce zamieszkania. Ze względu na swoje walory cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców.

To właśnie tutaj większość z nich chciałaby zamieszkać (I miejsce w Plebiscycie Czytelników Gazety Wyborczej). Dynamicznie więc rozwija się budownictwo mieszkaniowe, prezentujące ciekawą architekturę i wysoki standard mieszkań, jak np. apartamenty „Przy Królikarni”, rezydencja „Merliniego”, osiedle „Eco Park” i wiele innych.

W południowo-zachodniej części Mokotowa znajduje się Służewiec Przemysłowy. O tym, że dawniej były to tereny przemysłowe świadczy już tylko nazwa. Dzisiaj Służewiec to co raz więcej ośrodków handlowo-usługowych (Galeria Mokotów) oraz centrów biurowo-biznesowych (GTC, TOP 2000, Zepter, Curtis Plaza). Wiele z nich jest świadectwem udanych przeobrażeń architektonicznych.

Na Mokotowie znajduje się również słynna „Bartycka” – największe w Polsce centrum budowlane, gdzie można kupić i zamówić praktycznie wszystkie materiały związane z budownictwem i artykuły wyposażenia wnętrz.

Zieleń miejską Mokotowa stanowią zespoły roślinności spełniające cele rekreacyjno-wypoczynkowe i estetyczne, a w szczególności parki, zieleńce, zieleń na placach, ulicach, ogrody działkowe, których łączna powierzchnia wynosi 145,75 ha, oraz liczne zarybione stawy i zbiorniki wodne otoczone zielenią, z największym w Warszawie (19,5 ha) Jeziorkiem Czerniakowskim, będącym rezerwatem przyrody.

Dodatkowym atutem Mokotowa są rozległe niezagospodarowane tereny ( np.osada Siekierki, rejon ul.Bartyckiej) dające możliwość współtworzenia spójnego i równomiernego rozwoju inwestycyjnego, dostosowanego do obecnych wymogów ekologicznych i trendów gospodarczych. Na terenie dzielnicy działa szereg placówek oświatowych oraz szkolno – wychowawczych.

Dane ze strony Urzędu Mokotów.