23 maja, 2009

WKS Gwardia

WKS Gwardia

WKS Gwardia

Szanowni Państwo

W związku z możliwością zniknięcia ze sportowej mapy Warszawy tak ważnego ośrodka jakim jest WKS „Gwardia”, postanowiłem zrobić wszystko co w mojej mocy aby uratować Klub Sportowy Gwardia. Należy pamiętać, że trenuje w nim około 800 dzieci i młodzieży w 8 sekcjach. Gwardia przeżywała swoje wzloty i upadki. Młodzi ludzie z wielką pasją, oddając swój pot, krew i łzy nadal o nią walczą. Nie można ich pozostawić samych sobie, dlatego poniżej będę zamieszczał wszystkie informacje dotyczące ratowania WKS „Gwardia”.

—- Galeria zdjęć związanych z WKS „Gwardia”

Gwardia umiera, ale się nie poddaje

19.05.2009 r.

Podczas XLII Sesji rady Dzielnicy Mokotów zastępca burmistrza Grzegorz Okoński zaprezentował w skrócie fatalną sytuację Warszawskiego Klubu Sportowego „Gwardia”. Gwardia przeżywa trudną sytuację od mniej więcej dwóch lat. Komenda Główna Policji, która jest głównym zarządca terenu, wystąpiła z pisemną prośbą  o wydanie nieruchomości. Po zaprezentowaniu obecnego stanu zostało poddane pod głosowanie następujące stanowisko:

Stanowisko

Rady Dzielnicy Mokotów

Z dnia 19.05.2009 r.

W sprawie przeciwdziałania eksmisji Warszawskiego Klubu Sportowego „Gwardia” z obiektów sportowych zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Racławickiej 132

W związku z wezwaniem z dnia 15.04.2009 r. Komendy Głównej Policji skierowanym do WKS „Gwardia” o wydanie nieruchomości, rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zwraca się do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie działań zmierzających do pozostawienia WKS „Gwardia” w dotychczasowej lokalizacji w Warszawie przy ul. Racławickiej 132. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia z KGP, Rada prosi Panią prezydent o podjęcie działań zmierzających do wskazania nowej lokalizacji w Warszawie na Mokotowie, gdzie WKS „Gwardia” mógłby kontynuować swoją działalność.

Osobiście byłem przeciwny dodawaniu ostatniego zdania związanego z możliwością przeniesienia WKS „Gwardia”. Uważam, że należy walczyć o to by Gwardia pozostała na swoim miejscu. Rozumiem jednak, że KGP planuje wybudować w tym miejscu dominantę w wysokości około 100 m i może nie chcieć zachować Stadionu na obecnym miejscu. W sytuacji gdy pojawią się nowe wątki związane z próbą likwidacji WKS od razu będę Państwa informował.

Uzasadnienie do Stanowiska

Obiekty sportowe w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 132 od 1960 roku są wykorzystywane i użytkowane przez Warszawski Klub Sportowy „Gwardia” na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród mieszkańców Mokotowa i Warszawy, oraz na szeroko pojęte szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w 8 sekcjach sportowych (biegu na orientację, boksu, judo, atletyce lekkiej, piłce nożnej, strzelectwie, taekwondo i zapasach).

Na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 43/07 z dnia 12.11.2007 r. przedmiotowa nieruchomość została przekazana w trwały zarząd Komendzie Głównej Policji (KGP), która pismem z dnia 15.04.2009 r. wezwała Klub do opuszczenia nieruchomości przy ul. Racławickiej 132 w Warszawie, w ciągu 30 dni.

W następstwie tych faktów, WKS „Gwardia” zwrócił się z pismem z dnia 16.04.2009 r. do Burmistrza Dzielnicy Mokotów z prośbą o pomoc.

Niepokój budzi fakt, że w wyniku decyzji administracyjnych, Klub o wieloletnich tradycjach i ogromnym dorobku dla sportu warszawskiego i polskiego, zostaje praktycznie „wyrzucony na bruk”, bez możliwości normalnego funkcjonowania i prowadzenia dotychczasowej działalności.

Proponowany przez Komendę Główną Policji czynsz miesięczny w wysokości 268000 zł. nie daje żadnych szans na prowadzenie działalności statutowej Klubu, bez wyraźnego wsparcia i dobrej woli władz sportu polskiego i Miasta Stołecznego Warszawy.

Warunki postawione przez KGP skazują WKS „Gwardia” na unicestwienie i wymazanie go ze sportowej mapy Dzielnicy Mokotów, Miasta i Polski.

W powyższej sytuacji istnieje realne zagrożenie likwidacji Klubu i zaprzepaszczenie jego wieloletnich osiągnięć szkoleniowych, jakie wypracował dla dobra sportu warszawskiego i polskiego na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

Ponadto wraz z likwidacją obiektów WKS „Gwardia” przy ul. Racławickiej 132 znika z mapy Mokotowa jedno z dwóch ostatnich, pełnowymiarowych boisk piłkarskich, na którym prowadzone jest szkolenie młodzieży z sekcji piłki nożnej klubu. Z boiska tego korzysta także młodzież Mokotowa. W sposób szczególnie dotkliwy brak boiska odczują uczniowie szkół mokotowskich, którzy na tym boisku uczestniczą w rozgrywkach w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

Wychowankowie Klubu swoimi osiągnięciami sportowymi na arenie międzynarodowej i krajowej przynosili chwałę i splendor naszej Dzielnicy, Warszawie i Polsce. Zawodnicy i zawodniczki WKS „Gwardia” reprezentowali barwy Naszego Kraju na wielu wysokiej rangi imprezach sportowych, zdobywając medale olimpijskie, mistrzostw świata i Europy.

20.05. – 21.05. 2009 r.

Tego dnia nastąpił mój pierwszy kontakt z młodzieżą trenującą na WKS „Gwardia”.  Po dwóch dniach rozmów, zaczęły pojawiać się pomysły związane z uratowaniem Gwardii.  Od młodych chłopaków trenujących w sekcji piłki nożnej dostałem kontakt do ich trenera, niestety była późna noc i kontakt w tym dnu nie był możliwy.

21.05.2009 r.

W  tym dniu chciałem się spotkać z dyrekcją WKS „Gwardia”, niestety na terenie ośrodka byłem o godzinie 15:30 a sekretariat jest czynny do 15:00. Wierzę, że w najbliższym czasie uda mi się umówić na spotkanie z dyrekcją. Skontaktowałem się również z Posłem na Sejm RP Arturem Górskim i z jednym z członków Komisji  Kultury, Sportu i Rekreacji. Rozmawialiśmy nt sytuacji Gwardii oraz wstępnie zastanawialiśmy się czy nie istniała by możliwość zorganizowania np. charytatywnego meczu Gwardia vs Samorządowcy. Tego dnia wystosowałem również pismo do Zarządu Dzielnicy Mokotów z prośbą o wskazanie ewentualnego przeniesienia Gwardii. Jestem przeciwny przenoszeniu, ale jeżeli ktoś deklaruje, że można przenieść to ja się pytam gdzie i za ile, zwłaszcza, że na terenie Mokotowa jest bardzo mało terenu wobec którego nie ma roszczeń.

Interwencja z dnia 21.05.2009 r. zarejestrowana pod numerem UD-IV-WOR-MKW-00580-87-1-09

W nawiązaniu do wypowiedzi z-cy burmistrza p. Grzegorza Okońskiego na XLII Sesji Rady proszę podać ewentualne miejsca gdzie na terenie Mokotowa można by było przenieść WKS „Gwardia”

Odpowiedż

Warszawa, dnia 21.07.2009 r.

GK-D-IV-3.2-722-88-2-09

Pan Patryk Górski

Radny Dzielnicy Mokotów

m.st. Warszawy

za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady

dotyczy: UD-IV-WOR-MKW-0114-49-1-09

W odpowiedzi na arkusz interpelacyjny znak: UD-IV-WOR-MKW-00580-87-1-09 z dnia 25.05.2009r. dotyczący terenu zlokalizowanego na terenie Dzielnicy Mokotów pod ewentualną lokalizację w celu przeniesienia WKS „Gwardia” oraz w nawiązaniu do protokołu z XLII sesji Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy niniejszym wyjaśniam, że:

– nieruchomość zlokalizowana w rejonie ulic Wołoska – Kulskiego na przedłużeniu ulicy Madalińskiego – oznaczona jako działka ew. nr 3/2 z obrębu 146505_80115 o powierzchni 33.659 m2 – zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego położona jest w obszarze przeznaczonym pod zieleń urządzoną o 90% terenu pozostawionego jako powierzchnie biologicznie czynną ZP1 i nie stanowi działki budowlanej. Decyzja co do możliwości inwestycyjnych tego terenu będzie mogła być podjęta dopiero po uchwaleniu planu miejscowego. Obecnie nieruchomość wydzierżawiona jest osobom fizycznym i wykorzystywana jako ogródki działkowe.

– nieruchomość zlokalizowana na „Łuku Siekierkowskim” aktualnie objęta jest postępowaniem likwidacyjnym związanym z podjętą Uchwałą nr LII/1588/2009 z 16.04.2009 r. w/s rozwiązania jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą „Technoport Warszawa Spółka Akcyjna”. Przekazanie m.st. Warszawie przedmiotowej nieruchomości nastąpi w formie majątku polikwidacyjnego. Decyzje w sprawie dyspozycji w/w nieruchomości zostaną podjęte po przekazaniu nieruchomości.

Naczelnik

Delegatury Biura Gosp0odarki Nieruchomości

W Dzielnicy Mokotów

Zbysław Suchożebrski

22.05.2009 r.

Tego dnia doszło do spotkania z p. Norbertem Puta, trenerem sekcji piłki nożnej na WKS „Gwardia”.  Rozmawialiśmy o możliwości zorganizowania meczu charytatywnego, oraz o ewentualnych innych działaniach, które mogły by doprowadzić do nagłośnienia sytuacji związanej z Gwardią. Oczywiście nasze rozmowy były wstępne, zgodę na mecz musi wyrazić p. dyr. Jan Werner, vice prezes klubu. Wstępna data, która jest realna na przeprowadzenie imprezy to po 23cim czerwca. W przerwie między połowami meczu planuję przeprowadzić losowanie nagród. Będę rozmawiał z mokotowskimi stowarzyszeniami, które zbierały by cegiełki i podpisy pod petycją w celu ochrony WKS „Gwardia”. Wierzę, że gdy tylko dostanę zielone światło na działania związane z organizowaniem meczu, uda mi się znaleźć sponsorów, którzy wesprą nas w działania. Wstępnie już rozmawiałem z jedną firmą, ale bez dokładnego planu imprezy nie można przejść do konkretniejszych działań. Zastanawialiśmy się, czy po meczu nie udało by się po meczu wyświetlić jakiegoś filmu np. związanego z piłką nożną.  Razem z p. Trenerem postanowiliśmy napisać artykuły do prasy lokalnej, liczę że to będzie pierwsza fala kontaktów z mediami, wszak należy rozreklamować całą inicjatywę aby przyszło jak najwięcej mieszkańców. Młodzi sportowcy zbierają podpisy pod prośbą o interwencję, którą mają zamiar wysłać do p. Posła Artura Górskiego i Pani Ewy Tomaszewskiej która jest obecnie Eurodeputowaną. Obecnie przeszukuję zasoby Internetu aby taki film znaleźć, następnie będę musiał skontaktować się z dystrybutorem i uzyskać zgodę na wyświetlenie. Dużo pracy jeszcze czeka a czasu jest mało.

25.05.2009 r.

Spotkałem się z dyrektorem Gwardii p. Wernerem, oraz z Burmistrzem Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy p. Janem Rasińskim. Udało mi się uzyskać patronat Burmistrza nad organizowaną imprezą charytatywną. Uzyskałem wstępną zgodę na rozegranie meczu „Gwardia kontra reszta świata”, przeciwnikami Gwardzistów będą prawdopodobnie Fundacja „Dyplomaci Dzieciom”. Odbyły się również pierwsze rozmowy ze sponsorami, między innymi z jednym z kin warszawskich, które prawdopodobnie wyświetli film podczas event.

29.05.2009 r.

Udało się ustalić oficjalny i ostateczny termin imprezy – 27.o06.2009 r. Niestety w tym terminie nie może rozegrać meczu Fundacja „Dyplomaci Dzieciom”, ale prowadzę rozmowy z „Orłami Górskiego”, słynnymi zawodnikami którzy grali pod wodzą trenera Kazimierza Górskiego. Doszło do spotkania z agencją promocyjną, która pomoże mi w zorganizowaniu całej imprezy. Widziałem się również z kilkoma domami kultury (Dorożkarnia, Centrum Łowicka, Dom Kultury Kadr, Młodzieżowy Dom Kultury, Służewiecki Dom Kultury), wszystkie zadeklarowały mi pomoc. Doszło również do spotkania z sekcją judo, która również zaczęła zbierać podpisy – obecnie mamy około 500 podpisów pod petycjami dzieci i młodzieży trenującymi w Klubie Gwardia. We wtorek 02.06.2009 r. dojdzie do spotkania dzieci i młodzieży z Posłem na Sejm RP Tadeuszem Rossem, który również popiera inicjatywę uratowania klubu. Pozostaje teraz tylko znaleźć sponsorów i przyjść na imprezę. Wierzę, że uda się uratować Warszawski Klub Sportowy.

03.06.2009 r.

Na terenie Klubu Gwardia odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP Tadeuszem Rossem.  Udaje mi się zainteresować problemem co raz większą liczbę osób. Wierzę, że dzięki tego typu działaniom uda się uratować WKS „Gwardia”. Cieszę się, że już drugi poseł, zaraz po Panu Arturze Górskim, napisał zapytanie poselskie w tej sprawie. Całe spotkanie opisała Gazeta „Południe”

Interpelacja poselska: W obronie Gwardii (za tygodnikiem Południe)

WKS Gwardia Warszawa zyskuje coraz więcej sojuszników w walce o przetrwanie. Należą już do nich poseł Tadeusz Ross z PO i radny Mokotowa Patryk Górski z PiS, którzy 2 czerwca spotkali się w sali konferencyjnej klubu z dziećmi, młodzieżą sportową, licznie zgromadzonymi rodzicami i trenerami. – Działania zmierzające do likwidacji Gwardii lub choćby jej przeniesienia uważam za niedopuszczalne – powiedział Tadeusz Ross. – Kiedy się o tym dowiedziałem, byłem zaskoczony i oburzony. Solidaryzuję się z młodzieżą, trenerami i działaczami. Znam apel do władz i treść korespondencji z Komendą Główną Policji. Nie możemy dopuścić do tego, żeby ten obiekt został zamknięty. Podziały polityczne znikają w takich przypadkach. Skierowałem pisma do Bronisława Komorowskiego, marszałka Sejmu i interpelację poselską do Grzegorza Schetyny, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Chcemy, aby klub pozostał i to pozostał na swoim miejscu. Przeniesienie poszczególnych sekcji z tych obiektów w inne miejsce, to alternatywa czysto hipotetyczna. Na interpelację poselską musi być odpowiedź. Ważne są też rozmowy kuluarowe. Musimy działać wspólnie i solidarnie. Po tej wypowiedzi poseł Ross zebrał gromkie oklaski.

Radny Patryk Górski poinformował, że Rada Dzielnicy Mokotów jednomyślnie przyjęła stanowisko w sprawie ratowania Gwardii, które zostało przekazane pani prezydent. Wkrótce spodziewane jest też stanowisko Rady Warszawy. – Nie możemy nic nakazać Komendzie Głównej Policji, ale możemy starać się wpłynąć na zmianę decyzji – powiedział Patryk Górski.

Trenerzy obawiają się jednak ruchów eksmisyjnych ze strony Policji po 19 czerwca, kiedy to przypada zakończenie roku szkolnego i obiekty Gwardii z powodu wakacji nieco się wyludnią. – Poza tym kończą się nam środki obrotowe – martwi się kierownik sekcji piłki nożnej Dariusz Morawa.

– Wkrótce możemy spodziewać się wyłączenia prądu i innych mediów, wyłączenia telefonów i klub zacznie umierać śmiercią naturalną. Tymczasem radny Patryk Górski planuje na 27 czerwca zorganizowanie meczu charytatywnego z Orłami Górskiego. Mecz ma być połączony ze zbieraniem podpisów pod apelem o ratowanie Gwardii. Negocjacje w tej sprawie trwają.

W interpelacji skierowanej do ministra Schetyny poseł Tadeusz Ross napisał m.in.: „Decyzja Komendanta Głównego Policji Państwowej z dnia 15 kwietnia 2009 roku zmusza sportowców do opuszczenia gwardyjskich obiektów treningowych, na których wychowali się legendarni reprezentanci Polski. (…) Obecnie w klubie trenuje blisko 900 zawodników, a niektóre sekcje – chociażby judo, boks, zapasy – odnoszą międzynarodowe sukcesy.(…) Ciężko jest zrozumieć jak w dzisiejszych czasach można likwidować kluby treningowe, miejsca propagowania kultury fizycznej. (…) W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami: Dlaczego Klub Sportowy Gwardia ma być zburzony? Jak dalej będzie funkcjonował klub? Czy istnieje możliwość dodatkowego dofinansowania całego klubu?”

Zapytanie Poselskie Posła na Sejm RP Tadeusza Rossa

Warszawa, dnia 1.06.2009 r.

Poseł na Sejm RP

Tadeusz Ross

Klub Parlamentarny

Platforma Obywatelska

Pan

Bronisław Komorowski

Marszałek Sejmu

Rzeczpospolitej Polskiej

Na podstawie art. 195 Regulaminu Sejmu składam na ręce Pana Marszałka zapytanie

w sprawie ratowania Klubu Sportowego WKS Gwardia

z uprzejmą prośbą o przesłanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu udzielenia odpowiedzi.

Tadeusz Ross

Poseł na Sejm RP

Warszawa, dnia 1.06. 2009 r.

Poseł na Sejm RP

Tadeusz Ross

Klub Parlamentarny

Platforma Obywatelska

Pan

Grzegorz Schetyna

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Działając na podstawie art. 195 Regulaminu Sejmu RP składam na ręce Pana Ministra zapytanie w sprawie ratowanie Klubu Sportowego Gwardia.

Decyzja Komendanta Głównego Policji Państwowej z 15 kwietnia 2009 roku zmusza sportowców do opuszczenia gwardyjskich obiektów treningowych, na których wychowali się legendarni reprezentanci Polski. Należy tu wymienić: mistrzów olimpijskich w boksie – Jerzego Kuleja   i Jerzego Rybickiego, mistrza olimpijskiego w lekkoatletyce – Władysława Komara, Jerzego Kraskę mistrza olimpijskiego w piłce nożnej, rekordzistki świata w lekkiej atletyce – Teresę Sukniewicz i Grażynę Rabsztyn oraz wielu innych zawodników i zawodniczek najwyższej klasy.

Obecnie sekcja zawodników judo to czołowa grupa w Polsce, dowodem czego jest drugie miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Polski w 2008 roku. Od wielu lat zawodnicy Gwardii Warszawa odnoszą systematycznie sukcesy na Mistrzostwach Świata i Europy. Tytuły mistrzów Polski zwykle trafiają do kilku zawodników na corocznych turniejach. Zawodnicy Gwardii to między innymi Grzegorz Eitel (Obecny medalista mistrzostw świata), Marek Kręcielewski, Inga Kołodziej (Gołaszewska), Marta Kubań, Antonii Chmielewski, Ewa Knioła. Wszystkie te nazwiska to potencjalni kandydaci na najbliższe igrzyska Olimpijskie. Sprawą wiadomą jest, że przygotowania do największych światowych imprez są planami wieloletnimi i mimo, że do igrzysk jeszcze 3 lata to od lat najlepsi zawodnicy trzymają wagę i przechodzą mordercze treningi by zrealizować marzenia swoje, trenerów i zapewne wielu Polaków.

Poza zawodnikami hala judo wykorzystywana jest przez szerokie grupy amatorów. Prowadzone są tam zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie judo, gimnastyki, aikido. Właściwie przez 7 dni w tygodniu sala wykorzystywana jest zgodnie z jej przeznaczeniem.

Ciężko jest zrozumieć jak w dzisiejszych czasach można likwidować kluby treningowe, miejsca propagowania kultury fizycznej. Z jednej strony budujemy stadiony, patrzymy z przerażeniem na otyłe Stany Zjednoczone a jednocześnie chcemy odebrać kolejne centrum sportowe Warszawie. Czy takie działania mają miejsce w nowoczesnej Europie? Chcemy pozbawić Polską młodzież możliwości prawidłowego rozwoju. Chcemy doprowadzić do zaniku sportowych autorytetów a to wszystko w dłuższej perspektywie doprowadzić może do wychowywania pokolenia poważnie niepełnosprawnych rencistów. Takich miejsc nie można likwidować lub przenosić na obrzeża Warszawy, jak centra handlowe. Zarówno dla zawodników spędzających w klubie znaczną część życia, jak i dla rodziców dowożących dzieci, lokalizacja klubu ma olbrzymie znaczenie.

W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

– Dlaczego Klub Sportowy Gwardia ma być przeniesiony z obecnego terenu?

– Jak dalej będzie funkcjonował klub?

– Czy istnieje możliwość dodatkowego dofinansowania całego klubu?

Zapytanie Poselskie Posła na Sejm RP Artura Górskiego

Warszawa, dnia 5.06.2009 r.

Poseł na Sejm RP

Artur Górski

Klub Parlamentarny

Prawo i Sprawiedliwość

Pan

Bronisław Komorowski

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 195 Regulaminu Sejmu składam na ręce Pana Marszałka zapytanie

w sprawie sytuacji i przyszłości obiektu sportowego, z którego korzysta W.K.S. „Gwardia”

z uprzejmą prośbą o przesłanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu udzielenia odpowiedzi.

Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Warszawa, dnia 5.06.2009 r.

Poseł na Sejm RP

Artur Górski

Klub Parlamentarny

Prawo i Sprawiedliwość

Pan

Grzegorz Schetyna

Wicepremier

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

ZAPYTANIE

w sprawie sytuacji i przyszłości obiektu sportowego, z którego korzysta W.K.S. „Gwardia”

Działając na podstawie art. 195 Regulaminu Sejmu RP składam na ręce Pana Premiera zapytanie w sprawie sytuacji i przyszłości obiektu sportowego, z którego korzysta Warszawski Klub Sportowy „Gwardia”.

Zwrócili się do mnie młodzi zawodnicy (i ich rodzice), trenujący w W.K.S. „Gwardia”, z prośbą o pomoc w uratowaniu Klubu, który decyzją Komendanta Głównego Policji ma zostać zlikwidowany. Proszą także, abym wyjaśnił, co stanie się z terenami „Gwardii”, które podobno mają zostać zabudowane obiektami biurowymi. Do pracowników „Gwardii” dotarło pismo z 15 kwietnia 2009 r. Komendanta Głównego Policji, będącego właścicielem tego obiektu sportowego, w którym nakazuje się jego niezwłoczne (w ciągu 30 dni) opuszczenie przez W.K.S. „Gwardię” i wydanie nieruchomości. Podobno plombowane są pierwsze pomieszczenia. Jak mniemam, eksmisja jest spowodowana w pierwszej kolejności przez fakt zalegania z płaceniem czynszu przez Klub, który to czynsz został podniesiony do niezwykle wysokiej kwoty 268 tys. zł.

Obecnie w Klubie trenuje blisko 900 zawodników. Od wielu lat zawodnicy warszawskiej „Gwardii” odnoszą systematycznie sukcesy na mistrzostwach Polski, Europy i Świata. Sekcja zawodników judo to czołowa grupa w Polsce (drugie miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Polski w 2008 r.). Zawodnicy Gwardii to m.in.: Grzegorz Eitel (aktualny medalista mistrzostw świata), Marek Kręcielewski, Inga Kołodziej (Gołaszewska), Marta Kubań, Antonii Chmielewski czy Ewa Knioła. Wszystkie te osoby to wyśmienici sportowcy i potencjalni kandydaci na najbliższe igrzyska olimpijskie. Poza zawodnikami hala judo wykorzystywana jest przez szerokie grupy amatorów. Prowadzone są tam zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przez 7 dni w tygodniu sala wykorzystywana jest zgodnie z jej przeznaczeniem. Oprócz sekcji judo można wymienić jeszcze kilka innych sekcji w tym: piłki nożnej, lekkiej atletyki, tenisa, strzeleckiej, zapaśniczej czy bokserskiej.

Owszem, obiekt czasy świetności ma już za sobą i był przedmiotem pewnych kontrowersji, jest w złym stanie technicznym i wymaga poważnych inwestycji. Jeśli nie zostaną one wdrożone, będzie miało miejsce powolne niszczenie i degradacja obiektu. Jednak jego całkowita likwidacja spowoduje krzywdę wielu młodych osób i znaczne osłabienie sportu w Warszawie. Takie działania Komendanta Głównego Policji uczynią z Warszawy miasto, w którym młodzi i utalentowani ludzie będą mieli znacznie mniejsze szanse i możliwości rozwijania swoich pasji oraz zdolności. Upadek kolejnego ważnego ośrodka sportowego w Warszawie będzie nie tylko osobistą tragedią zawodników i trenerów, ale też zapewne pozbawi Polskę w przyszłości wielu sukcesów, których dostarczają nam znakomici sportowcy „Gwardii”.

Pragnę również nadmienić, że swoje negatywne stanowisko w sprawie likwidacji „Gwardii” zajęli mokotowscy radni, którzy zwrócili się do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie działań zmierzających do wskazania nowej lokalizacji w Warszawie na Mokotowie, gdzie W.K.S. „Gwardia” mógłby kontynuować swoją działalność. „Niepokój budzi fakt, że w wyniku decyzji administracyjnych, Klub o wieloletnich tradycjach i ogromnym dorobku dla sportu warszawskiego i polskiego, zostanie praktycznie „wyrzucony na bruk”, bez możliwości normalnego funkcjonowania i prowadzenia dotychczasowej działalności” – piszą radni w uzasadnieniu. Zdaniem autorów listu z dnia 1.06. br., „tylko błyskawiczna akcja ratunkowa – przy porozumieniu władz wszystkich szczebli – może uratować Warszawski Klub Sportowy „Gwardia”.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako zwierzchnika Komendanta Głównego Policji, z następującymi pytaniami:

– Jaka jest sytuacja obiektu sportowego, z którego korzysta W.K.S. „Gwardia” i czy ta sytuacja wymusza likwidację obiektu?

– Jakie są plany wobec terenów, na których obecnie znajduje się obiekt? Czy zostaną na nich wybudowane obiekty Policji o innym przeznaczeniu?

– Czy Komenda Główna Policji może wziąć pod uwagę możliwość kontynuacji działalności sportowej na tym terenie?

– Czy może Pan Premier zobowiązać Komendanta Głównego Policji, aby w porozumieniu z władzami Warszawy wstrzymał się z eksmisją Klubu do czasu znalezienia odpowiedniego obiektu do kontynuacji działalności sportowej przez W.K.S. „Gwardia”?

15.06.2009 r.

Działania związane z Piknikiem Rodzinnym połączonym z meczem charytatywnym są prawie na ukończeniu. Niestety Orły Górskiego nie zagrają. Nie udało mi się znaleźć sponsorów, którzy chcieli by wesprzeć całą inicjatywę. Agencji reklamowej, która zadeklarowała mi pomoc również się nie udało. Natknąłem się również na pismo w Wydziale Imprez Masowych i Zgromadzeń Publicznych, mówiący o tym, że każda impreza organizowana na terenie klubu musi uzyskać zgodę od Komendy Głównej Policji.

Na szczęście  po przeprowadzonych rozmowach udało się uzyskać zapewnienia, że zgoda na piknik rodzinny będzie wystawiona na czas. Dzięki Domom kultury takim jak Centrum Łowicka i Służewiecki Dom Kultury, dostałem scenę, nagłośnienie, namioty – czyli całą oprawę techniczną. Na imprezie charytatywnej wystąpią takie zespoły jak “Gawęda”, Sonic Dance czy Grupa Musicalowa SDK.

19.06.2009 r.

Już za tydzień na terenie Warszawskiego Klubu Sportowego Gwardia odbędzie się Piknik Rodzinny połączony z pokazowym meczem piłki nożnej. 27.06.2009 r. od godziny 15:00 będzie można na terenie Klubu (ul. Racławicka 132) spędzić miło czas oraz podpisać się pod apelem dzieci i młodzieży na rzecz ochrony klubu.

W programie między innymi będą pokazy taneczne takich zespołów jak Sonic Dance czy Afera. Aktor z Teatru Buffo specjalnie dla nas zaśpiewa. Obejrzymy pokazy Boksu i Judo. Będziemy mogli potrenować boks na wesoło, zjemy smacznego grilla, obejrzymy mecz piłki nożnej pomiędzy Gwardzistami a Komendą Główną Policji. Honorowymi gośćmi będą Orły Górskiego oraz Paweł Skrzecz, medalista olimpijski w boksie. Dla najmłodszych przewidziane są animacje, malowanie twarzy, zabawy z plastykami. Dla rodzin odbędzie się turniej GIGANTYCZNYCH PIŁKARZYKÓW. Pięcioosobowe drużyny będą mogły zagrać pomiędzy sobą w gigantycznych dmuchanych piłkarzykach. Mam nadzieje, że spodoba się Państwu wszystko co udało mi się przygotować aby umilić czas i zaznaczyć, że Gwardia jest ważna nie tylko dla prawie tysiąca trenujących dzieci i młodzieży ale dla wszystkich Mokotowian i Warszawiaków.

27.06.2009 r. – Relacja z Pikniku Rodzinnego na rzecz ratowania Gwardii

Pogoda dopisała, bo mimo zapowiadanego deszczu świeciło słońce.Rozpoczęliśmy o 15:00, zaraz po tym jak wszystkich przywitałem przemówił Poseł na Sejm RP Artur Górski oraz przewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów Maciej Raś. W trakcie pikniku zbieraliśmy podpisy pod apelem na rzecz ratowania klubu. Z pikniku na Gwardii przywiozłem ponad 1200 podpisów (mamy już ich około 4000). Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt ratowania WKS Gwardia.

Zaraz po oficjalnym otwarciu odbył sie śpiewany występ Krystiana Sacharczuka – aktora Teatru Buffo. a następnie wystąpiły dwie grupy taneczne Sonic Dance i Afera. Ciekawe układy choreograficzne zostały nagrodzone gromkimi brawami. Na piknik przybył Andrzej Supron mistrz świata i Europy, wicemistrz olimpijski w zapasach. Nie zabrakło także Pawła Skrzecza medalisty olimpijskiego, wicemistrza świata w boksie. Obaj sportowy opowiadali o znaczeniu Gwardii zarówno w historii jak i w obecnych czasach. Paweł Skrzecz opowiedział o boksie i zaprezentował podstawy tej wspaniałej dyscypliny. Wśród zaproszonych gości był także Andrzej Bobo Bobowski, król polskich kibiców. W tłumie osób, które przyszły odwiedzić Piknik na Rzecz Ratowania Gwardii można było dostrzec Marię Wiktorię Wałęse oraz Edytę Herbuś.

Zdaniem wielu osób kulminacyjnym punktem imprezy był pokaz Judo przygotowany przez zawodników trenujących na Gwardii. Pokaz rozpoczął się tradycyjną zbiórką. Następnie najmłodsi zawodnicy przeprowadzili rozgrzewkę z elementami akrobatyki. Kolejnym punktem programu były pokazy technik. Odbyły się również dwie sędziowane walki. Na koniec obecny medalista Mistrzostw Świata Grzegorz Eitel niezwykle efektownie wykonał pokaz kilkunastu dynamicznych rzutów z pomocą kolegów z sekcji. Każda z części nagradzana była dużymi brawami.

Ostatnim punktem spektaklu był pokaz samoobrony i MMA w wykonaniu dwukrotnego zwycięscy KSW, zawodnika sekcji judo WKS Gwardia – Antoniego Chmielewskiego. Całość pokazu w bardzo ciekawy sposób komentował trener sekcji Judo Sławomir Smater (przeczytajMoc na Gwardii” z 2004 roku). W trakcie całej imprezy można było bawić się na dmuchanym placu zabaw, gdzie furorę robiły gigantyczne dmuchane piłkarzyki, całe rodziny grały tam ze sobą o różnego rodzaju nagrody.

Smaczny grill, pyszne bajgle, które można było kupić podczas imprezy sprawiły, że nikt nie wyszedł głodny. W przerwie pomiędzy atrakcjami można było dokładnie zbadać samochody Skody, które uświetniły piknik swoją obecnością.

Przed meczem Policja – Gwardia był czas dla dzieci, malowanie twarzy i różnego rodzaju zabawy, które sprawiły, że najmłodsi nie chcieli wychodzić z Gwardii.

O 17:30 rozpoczął się mecz. Ze względów technicznych musieliśmy zacząć 30 minut wcześniej.

Zespół policyjny składał się z funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji oraz  Komendy Stołecznej Policji. Jak powiedział przedstawicielowi serwisu Warszawa.pl kierownik zespołu, na mecz przyszli ci zawodnicy, którzy nie mieli w tym czasie służby. A przyszli wszyscy po to by walczyć o słuszną sprawę ratowania WKS Gwardia. Przyspieszenie rozpoczęcia meczu na szczęście nie przeszkodziło mediom, które licznie zjawiły się na imprezę. Mogliśmy zobaczyć takie stacje telewizyjne jak: Polsat News, TVN Warszawa, TVN24, TVP Info, TVP Sport oraz radiowe jak Antyradio. Materiał telewizji TVN można zobaczyć w Internecie. Nie zabrakło też Gazety Wyborczej, naszej lokalnej prasy czyli Tygodnika Południe oraz mediów internetowych takich jak np. Warszawa.pl.

Pierwszą bramkę strzeliła policja, lecz już po chwili Gwardia doprowadziła do wyniku 2:1, pierwsza połowa zakończyła się sukcesem Gwardii 6:2. Druga połowa była równie dynamiczna jak pierwsza. Policja mocno atakowała, nie dała jednak rady sportowcom z Racławickiej 132.

Mecz zakończył się wynikiem 11:4 dla Gwardzistów.

Miejmy nadzieję, że ten symboliczny wynik przełoży się na dobra wolę Komendy Głównej Policji, i  również w boju o klub Gwardii uda się wygrać.

Zobacz też relację na stronie JudoGwardia.

09.07.2009 r.

W dniu 08.07.2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady m.st. Warszawy. W ostatnim punkcie została poruszona sprawa Gwardii. Cieszę się, że wszyscy chcą pomóc klubowi, martwi mnie jednak to, że jednak są różne wizje tej pomocy.

Zabrałem głos jako pierwszy i poinformowałem Komisję o tym, że Minister Rapacki i Minister Schetyna przyglądali się terenom Gwardii i doszli do wniosku, że jest to za duży teren jak na potrzeby Komendy Głównej Policji. KGP planuje w tym miejscu wybudować laboratorium kryminalistyczne. Cieszy mnie to, że obydwaj Ministrowie zaczęli działać w tym kierunku, aby Gwardia nie została zburzona. Z informacji, które otrzymałem od Pana Posła na Sejm Artura Górskiego, obydwaj Panowie planują rozmowy z Ministrem Skarbu właśnie na temat rozwiązania trudnej sytuacji Klubu. (Przypomnę, że czynsz w wysokości 268 tyś. Cały czas jest naliczany. Gwardia obecnie nie zarabia nawet złotówki, gdyż np. czynsz z Lux Med-u, który podnajmuje teren, nie jest przelewany na konto klubu. Wierzę, że moje działania w celu nagłośnienia całej sprawy w mediach, przyczyniły się do obecnego stanu rzeczy, czyli nadziei na uratowanie WKS Gwardia.

Zaraz po mnie wypowiadał się Dyr. Werner, który przypomniał znaczenie klubu dla Warszawy. Nie była to pierwsza komisja, na której sprawa Gwardii była poruszana, wszyscy Radni doskonale zdają sobie sprawę z zasług WKS-u dla Warszawy. Wszyscy się zgodzili co do tego, że należy ratować klub. Mimo tych deklaracji, nie udało się przegłosować stanowiska na wczorajszej komisji i dopiero po mojej interwencji, postanowiono sprawę przedstawić na Radzie Warszawy. Mam nadzieję, że na dzisiejszej Sesji m.st. Warszawy nie zabraknie punktu mówiącego o Gwardii.

Możliwości jest kilka, co nie zmienia faktu, że należy się śpieszyć, gdyż KGP wystąpiła już o Warunki Zabudowy. Wczoraj na komisji, zostały przedstawione przykładowe plany KGP, które były przedstawiane w rozmowach pomiędzy Miastem a Policją. KGP proponowała np., że połowę gruntu zda na Warszawę, następnie Miasto sprzeda tą część a KGP za uzyskane z tej sprzedaży pieniądze postawi na drugiej części terenu budynki. Pomysły tego typu już nawet nie można nazwać wariactwem….

Trzeba jak najszybciej doprowadzić do uchwalenia Planu Miejscowego, terenu z funkcją sportu na obszarze Gwardii. Przewodniczący Komisji (Pan Kalbarczyk Piotr (PO)) proponował wprowadzenie do studium tzw. terenu zielonego, niestety studium nie jest zobowiązujące a jedynie sugerujące. To Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest zobowiązujący. To prawda, że przygotowanie i uchwalenia takiego planu może trwać i dwa lata (choć w przypadku Pól Mokotowskich trwało to dwa miesiące), ale należy pamiętać, że Rada Warszawy może wystąpić o zakaz wydawania pozwolenia na budowę do czasu uchwalenia Planu Miejscowego. Tego typu działania uratują Gwardię przed zburzeniem. Oczywiście to połowa sukcesu, pozostaje jeszcze kwestia czynszu i długu który z miesiąca na miesiąc rośnie. Co nie oznacza, że i tych problemów nie uda się rozwiązać. Na razie należy się cieszyć, że wszystko idzie w dobrym kierunku, a więc szanse uratowania Klubu Sportowego Gwardia rosną z dnia na dzień. Wierzę, że symboliczna wygrana Gwardzistów na Pikniku Rodzinnym (11:4) będzie się dalej przekładała na sukcesy w walce o uratowanie Klubu.

Zobacz też relacę na stronie TVN Warszawa

13.072009 r.

Odpowiedź na zapytanie poselskie złożone przez Posła na Sejm RP Artura Górskiego.

Warszawa, dnia 3 lipca 2009 roku

Rzeczpospolita Polska

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

BMP-0714-5109/09/MM

Pan

Bronisław Komorowski

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

W nawiązaniu do pisma z dnia 10 czerwca 2009 roku (sygn. SPS-024-4116/09), przekazującego zapytanie Posła na Sejm RP Pana Artura Górskiego w sprawie sytuacji i przyszłości obiektu sportowego, z którego korzysta Warszawski Klub Sportowy „Gwardia”, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie pragnę podkreślić, iż nieruchomość położoną przy ul. Racławickiej 132 w Warszawie od dnia 30 maja 2008 roku zarządza Komenda Główna Policji, po jej protokolarnym przyjęciu od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wyniku wygaszenia decyzja NR 43/07 z dnia 12 listopada 2007 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji prawa trwałego zarządu przysługującego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz Komendy Głównej Policji. Powyższa nieruchomość przeszła w dyspozycje Warszawskiego Klubu Sportowego „gwardia” w wyniku następujących uregulowań prawnych:

 1. W dniu 31 maja 1971 roku Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy wydało decyzję (sygn. GKM VI 610/2/326/53/71) o oddaniu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych w zarząd nieruchomości położonej przy ul. Racławickiej 132 w Warszawie, opisanej obecnie w ewidencji grunt i budynków, jako działka NR 5-5 o powierzchni 10.1984 ha, z obrębu 1-01-15, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr 372403, prowadzonej przez Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VII Wydziału Ksiąg Wieczystych.
 2. W dniu 12 lutego 1987 roku Minister Spraw Wewnętrznych wydał decyzję Nr 2/87 w sprawie przekazania stałych składników majątkowych Warszawskiego Klubu Sportowego „Gwardia” w zarząd i użytkowanie stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych (obecnie Komendzie Stołecznej Policji).
 3. W dniu 30 stycznia 1992 roku Minister Spraw Wewnętrznych wydał decyzję, na podstawie której Komendzie Stołecznej Policji udzielone zostało uprawnienie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Racławickiej 132 w Warszawie na okres 30 lat.
 4. W dniu 1 września 1992 roku, pomiędzy Komenda Stołeczna Policji a Warszawskim Policyjnym Klubem Sportowym „Gwardia”, podpisano umowę użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Racławickiej 132 w Warszawie wraz z obiektami na niej położonymi. Na podstawie ww. umowy, do bezpłatnego użyczenia oddano:
  1. W budynku administracyjnym:
 • Pomieszczenie sekcji piłki nożnej (łącznie 135 m2),
 • Pomieszczenia obok małej Sali sportowej na parterze (łącznie 288,5 m2),
 • Pomieszczenia na II piętrze (156 m2),
 • Pomieszczenia siłowni na II piętrze (85,1 m2),
 • Pomieszczenia siłowni nr 92 na parterze (85,1 m2),
 • Salę gimnastyczną dużą (558,5 m2),
 • Salę gimnastyczna mała (311,8 m2),
 • Salę zapaśniczą (341 m2).
  1. W budynku „Demont” – sale judo (duża i mała), łącznie 673 m2,
  2. Korty tenisowe (2.600 m2),
  3. Boisko główne (7.285 m2),
  4. Boisko treningowe (5.760 m2)

Warszawski Policyjny Klub Sportowy „Gwardia” uprawniony został do oddawania użyczonych obiektów w najem lub dzierżawę osobom trzecim, przy zachowaniu przepisów prawa budżetowego oraz zobowiązany został do ponoszenia zwykłych kosztów utrzymania i posiadania użyczonych obiektów (tj. kosztów konserwacji i remontów obiektów), a także refundacji na rzecz Komendy Stołecznej Policji wszelkich świadczeń związanych z nieruchomościami – proporcjonalnie do użytkowanej powierzchni.

Do 2001 roku zawartych zostało kilka aneksów do umowy użyczenia z dnia 1 września 1992 roku, na podstawie których, Warszawskiemu Policyjnemu Klubowi Sportowemu „Gwardia” oddano do bezpłatnego użytkowania inne obiekty lub części nieruchomości (np. pomieszczenia w budynku administracyjnym o łącznej powierzchni 159,8 m2).

 1. W dniu 15 września 1992 roku, pomiędzy Komendą Stołeczną Policji a warszawskim Policyjnym Klubem Sportowym „gwardia” podpisana została umowa dzierżawy kompleksu hotelowo – basenowego o powierzchni całkowitej terenu 23.429 m2, w skład którego wchodziły:
  1. Budynek hotelowy (3.296 m2),
  2. Solarium (554,9 m2),
  3. Baseny Kąpielowe (powierzchnia ogólna 1.638 m2, kubatura 2.515 m3),
  4. Teren składowy (4.632 m2),
  5. Parking około 50 miejsc (4.632 m2),
  6. Budynek dla zaplecza technicznego pod trybunami (406,54 m2),
  7. Pozostałe tereny zielone i ciągi piesze.

Za okres dzierżawy od dnia 30 czerwca 1993 roku, Strony ustaliły czynsz dzierżawy w wysokości 20 mln złoty miesięcznie (przed denominacją), a po jego upływie – w wysokości 50 mln zł miesięcznie. Strony przyjęły, iż czynsz ma być waloryzowany co 6 miesięcy, zgodnie ze wskaźnikami inflacji podawanymi przez Główny Urząd Statystyczny – bez konieczności zawierania aneksu. Dzierżawca podjął na siebie ponoszenie wszystkich kosztów eksploatacji związanych z

Przejętym obiektem (energia elektryczna, gaz, c.o., zapewnienie czystości, woda), na podstawie rachunków wystawianych przez Wydzierżawiającego. Dzierżawca zobowiązał się do prawidłowego gospodarowania przedmiotem dzierżawy, a zwłaszcza do wykonywania wszelkich napraw i remontów wynikających z zasad prawidłowej gospodarki obiektami oraz ponoszenia zwykłych kosztów utrzymania i posiadania obiektu przez cały okres trwania umowy. Umowa dzierżawy została zawarta na okres 20 lat, na mocy której, Warszawski Policyjny Klub Policyjny „Gwardia” został uprawniony do poddzierżawy w części przedmiotu umowy.

 1. W oparciu o udzielone upoważnienie, Warszawski Policyjny Klub Sportowy „Gwardia” oddał przedmiotom trzecim (m.in.: Lux-Med. Sp. z o.o., polskiemu Związkowi Judo, Komisowi Samochodowemu „Auto”, Sorter Polska Sp. z o.o.), cześć nieruchomości i położonych na niej obiektów do odpłatnego korzystania.
 2. Od dnia 1 sierpnia 2002 roku, na podstawie aneksu do umowy z dnia 15 września 1992 roku, Warszawski Klub Sportowy „Gwardia”, nie uiszcza czynszu dzierżawczego w związku z przejęciem wszelkich płatności związanych z eksploatacja obiektów oraz opłacaniem podatku od nieruchomości.

W wyniku starań podjętych przez Komendę Główna Policji, w celu uzyskania nieruchomości na której mógłby postawić wybudowany obiekt służbowy zapewniający właściwe warunki pracy i służby oraz porządkujący dyslokację komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, na podstawie decyzji Nr 43/07 z dnia 12 listopada 2007 roku, zmieniona decyzja Nr 46/07 z dnia 28 listopada 2007 roku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji orzekł o wygaśnięciu trwałego zarządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ul. Racławickiej 132 oraz orzekł o przekazaniu przedmiotowej nieruchomości Komendzie Głównej Policji w trwały zarząd na czas nieoznaczony, wyznaczając jednocześnie – na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), termin zagospodarowania nieruchomości do dnia 31 grudnia 210 roku.

W wyniku powyższego, Komenda Stołeczna Policji poinformowała Warszawski Klub Sportowy „Gwardia” o automatycznym wygaśnięciu umowy użyczenia z dnia 1 września 1992 roku oraz umowy dzierżawy z dnia 15 września 1992 roku, wzywając jednocześnie WKS „Gwardia” do podjęcia działań zmierzających do opuszczenia nieruchomości przez podmioty trzecie oraz o sukcesywne przekazywanie zwolnionych pomieszczeń.

Pismami z dnia 31 marca 2008 roku i z dnia 1 kwietnia 2008 roku, Warszawski Klub Sportowy „Gwardia” poinformował osiem podmiotów spośród osób trzecich korzystających z przedmiotowej nieruchomości, o przekazaniu tej nieruchomości w trwały zarząd Komendy Głównej Policji, załączając jednocześnie decyzje Nr 43/07 z dnia 12 listopada 2007 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W świetle powyższego, Warszawski klub Sportowy „Gwardia” od maja 2008 roku – bezumowne korzysta z nieruchomości.

Uwzględniając trudna sytuacje w jakiej znalazł się Warszawski Klub Sportowy „Gwardia” po wygaśnięciu dotychczasowego trwałego zarządu ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna Policji pismem z dnia 15 kwietnia 2008 roku (syg. Cam 1912/08), na podstawie art. 43 ust. 3 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, zwróciła się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości przez Warszawski Klub Sportowy „Gwardia”. W odpowiedzi, pismem z dnia 7 maja 2008 roku [(sygn. DAP/22117-15/08(143/567)], Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, iż wyda decyzje w sprawie oddania w najem Warszawskiemu Klubowi Sportowemu „Gwardia” tę część nieruchomości, która jest niezbędna do prowadzenia działalności ww. Klubu. Jednocześnie wyjaśniono, że – w ocenie MSWiA – użyczenie części nieruchomości będącą własnością Skarbu Państwa, może nastąpić na rzecz jednostki organizacyjnej wymienionej w art. 60 ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Natomiast udostępnienie przez trwałego zarządcę części nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na rzecz innych podmiotów, może nastąpić na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.

Uwzględniając powyższe, pismami z dnia 30 czerwca 2008 roku (sygn. Cir 563/08) oraz z dnia 9 grudnia 2008 roku (sygn. Cir-2458/08), Komenda Główna Policji zwróciła się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wyrażenie zgody na zawarcie z Warszawskim Klubem Sportowym „Gwardia” umowy dzierżawy nieruchomości, najpierw na czas nieokreślony (pismo z dnia 30 czerwca 2008 roku), a następnie na czas określony do dnia 30 czerwca 2009 roku (pismo z dnia 9 grudnia 2008 roku). Jednocześnie były prowadzone rozmowy z Warszawskim Klubem Sportowym „gwardia” w celu ustalenia warunków, na jakich miałaby zostać zawarta umowa dzierżawy.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją nr 19/Z/09 z dnia 4 lutego 2009 roku wyraził zgodę na zawarcie przez Komendę Główna Policji umowy dzierżawy nieruchomości z Warszawskim Klubem Sportowym „Gwardia” na czas określony do dnia 30 czerwca 2009 roku. Decyzja ta została wydana w celu uporządkowania spraw związanych z funkcjonowaniem nieruchomości, a także umotywowana potrzebą udzielenia niezbędnego czasu do faktycznego przejęcia zarządzania i wykorzystywania nieruchomości przez trwałego zarządcę z dniem 1 lipca 2009 roku.

Podczas spotkania roboczego, które odbyło się w dniu 5 lutego 2009 roku, dyrektor Warszawskiego Klubu Sportowego „Gwardia” zaprezentował stanowisko, iż utrzymanie nieruchomości, a winno być traktowane jako zapłata czynszu za jej używanie – negując tym samym, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego, obowiązek zapłaty czynszu dzierżawczego.

Pismem z dnia 10 lutego 2009 roku (sygn. Cir-551/2009), Komenda Główna Policji przekazała Warszawskiemu Klubowi Sportowemu „Gwardia” projekt umowy dzierżawy nieruchomości.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem z dnia 13 lutego 2009 roku polecił Komendantowi Głównemu Policji podjęcie wszelkich niezbędnych czynności związanych z ostatecznym uporządkowaniem spraw dotyczących funkcjonowania nieruchomości w terminie wskazanym w decyzji z dnia 4 lutego 2009 roku, tj. do dnia 30 czerwca 2009 roku. Wskazał ponadto, iż do dnia 1 stycznia 2009 roku minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może wydać decyzje o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości, w szczególności w razie stwierdzenia, że nieruchomość jest wykorzystywana niezgodnie z jej przeznaczeniem określonym w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu lub, gdy Komenda Głowna Policji nie zawiadomi ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o oddaniu nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie  lub nie uzyska jego zgody.

W świetle powyższego, władze Warszawskiego Klubu Sportowego „gwardia” zostały poinformowane, że nie jest dopuszczalne odstąpienia od pobierania czynszu dzierżawczego – zgodnie z oczekiwaniami zgłaszanymi podczas spotkań roboczych z przedstawicielami Komendy Głównej Policji, z uwagi na konsekwencje wynikające z przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

W związku z tym, przedstawiono kolejny projekt umowy dzierżawy w okresie od dnia 1 marca 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku oraz projekt porozumienia w sprawie rozliczenia bezumownego korzystania z nieruchomości, które nie zostały przyjęte przez Warszawski Klub Sportowy „Gwardia”. Wysokość czynszu dzierżawczego i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przyjęta w ww. projektach, została określona na podstawie informacji przekazanych przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Mokotów, w kwestii czynszu dzierżawczego za 1 m2 gruntu wykorzystywanego na komercyjna działalność sportową i rekreacyjną, a w zakresie czynszu dzierżawczego lokali użytkowych, jako dolną wartość rynkowych ofert na dzierżawę takich lokali.

Mając na uwadze zrozumiała potrzebę utrzymania sportowego charakteru przedmiotowego obiektu oraz możliwości kontynuowania rozwoju sportowego w środowiskach lokalnych, opracowano i przekazano do Ministra Skarbu Państwa koncepcję zagospodarowania terenu, w której przewidziano część nieruchomości obejmującą istniejący budynek administracyjny wraz z halami sportowymi i przyległymi kortami tenisowymi, na prowadzenie działalności sportowej przez Warszawski Klub Sportowy „Gwardia”.

Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, iż Warszawski Klub Sportowy „Gwardia” odmówił zawarcia umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości, wystawiono wezwanie do wydania nieruchomości.

Z poważaniem

Minister spraw Wewnętrznych i Administracji

Z up. Adam Rapacki

Podsekretarz Stanu

Do wiadomości:

Departament Spraw parlamentarnych w kancelarii Prezesa rady Ministrów