Program obchodów 72 rocznicy Powstania Warszawskiego

W dniach 29 lipca – 5 sierpnia 2016 r. odbędą się w stolicy uroczystości związane z obchodami 72. rocznicy Powstania Warszawskiego.

 

Komunikacja miejska w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiegozobacz

Organizacja komunikacji podczas obchodów 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiegozobacz

Program uroczystości w Warszawie – zobacz
Program obchodów 72. rocznicy Powstania Warszawskiego na Mokotowie

1 sierpnia 2016 r. w godz. 10.00 – 12.30/21.00-22.30

  • godz. 10.00 – 11.00 – uroczystości pod pomnikiem Mokotów Walczący- 1944 w Parku im. gen. G. Orlicz-Dreszera, formowanie się defilady;
  • godz. 11.00 – wymarsz kolumny główną aleją Parku na zachodnią stronę ul. Puławskiej;
  • na wysokości skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Dolną – przejście kolumny na wschodnią stronę ul. Puławskiej;
  • zatrzymanie defilady na około 15 minut przy Baszcie Zegarowej-Gołębniku pod tablicą pamiątkową poświęconą twórcom pieśni pt. „Marsz Mokotowa” (okolica pomnika Jana Matejki);
  • przejście kolumny dalej ulicą Puławską do ul. Dworkowej pod Obelisk upamiętniający rozstrzelanie w tym miejscu 119 powstańców. Tu, po oddaniu hołdu poległym powstańcom i mieszkańcom Mokotowa, następuje rozwiązanie defilady okołogodz. 12.15.

Uczestnikami marszu będą: kombatanci, oddziały reprezentacyjne Policji, Straży Miejskiej, Pułku Ochrony WP, ZHR, ZHP, a także zaproszeni goście, władze m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Mokotów i mieszkańcy Mokotowa.

godz. 21.00 uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego pod pomnikiem Znaku Polski Walczącej – Kotwicy, rozpalenie Ogniska Pamięci, które będzie płonęło 63 dni.

2 sierpnia 2016 r. w godz. 16.30-18.00

  • godz.16.30 – złożenie kwiatów pod tablicą i w krypcie kościoła św. Andrzeja Boboli;
  • godz. 17.00 – Msza św. w intencji ofiar hitlerowskiego mordu na mieszkańcach i zakonnikach w drugim dniu Powstania Warszawskiego w kościele św. Andrzeja Boboli.

27 września 2016 r. w godz. 10.30-11.15

Uroczystości z okazji zakończenia walk powstańczych na Mokotowie:

  • ul. Puławska – Park Morskie Oko – godzina 10.30 – złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą Mieszkańcom Mokotowa pomagającym żołnierzom Powstania Warszawskiego;
  • ul. Dworkowa godzina 11.00 – Obelisk Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa (oraz tablice na ul. Zajączkowskiej i ul. Smetany) – uroczystości uczczenia pamięci pomordowanych powstańców i mieszkańców Mokotowa i złożenie kwiatów.

2 października 2016 r. w godz. 18.00-19.00

godz. 18.00 uroczystość na Kopcu Powstania Warszawskiego pod pomnikiem Znaku Polski Walczącej – Kotwicy, zgaszenie Ogniska Pamięci.

Informacje o głównych uroczystościach znajdują się na stronie:
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/72-rocznica-powstania-warszawskiego-program-obchod-w

Zobacz także http://powstanie44.um.warszawa.pl/