Burmistrz Mokotowa chce samochód. Na już !

Ostatnio wspominałem o tym, że Burmistrz Mokotowa planuje zakup samochodu za 80 tyś. zł. Na ostatniej Sesji Rady dyskutowaliśmy na ten temat. Prosiliśmy, aby przełożyć ten konkretny zakup o miesiąc, aby dokonać weryfikacji programów miejskich. Razem z Radnym Marcinem Gugulskim, staraliśmy się przemówić do rozsądku Zarządu dzielnicy Mokotów – niestety nie da się…

Poniżej fragmenty z protokołu Sesji Rady, pełny protokół można pobrać pod tym adresem. Protokół SESJA 2016-05-31 (XXV)

 

(…)

Radny Marcin Gugulski (…) zwrócił uwagę, iż zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Mokotów w kwocie 80 tys. zł budzi wątpliwości. Zaproponował wyłączenie z omawianego projektu uchwały stosowną poprawką wniosku o zakup samochodu, który uniemożliwia części radnym pozytywne zaopiniowanie zaprezentowanego projektu uchwały. Dodał, że alternatywą pozostaje wniosek o odesłanie omawianego projektu do Komisji, aczkolwiek szkoda byłoby wstrzymywać pozostałe wydatki inwestycyjne. Stwierdził, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby wyłączenie zakupu samochodu z omawianego projektu uchwały, który mógłby zostać następnie skierowany przez Zarząd Dzielnicy odrębnym projektem uchwały na kolejną sesję Rady Dzielnicy.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów Miłosz Górecki stwierdził, iż na obecnym etapie proceduralnym nie ma możliwości zrealizowania tego postulatu inaczej niż poprzez zgłoszenie i przegłosowanie stosownej poprawki.
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów Krzysztof Skolimowski wyjaśnił, iż Zarząd Dzielnicy przeprowadził analizę dotyczącą eksploatacji samochodów Urzędu Dzielnicy z której wynika, iż zakup tego samochodu jest o tyle istotny, że posiadany samochód jest w takim stanie, iż dalsza jego eksploatacja przestaje być już opłacalna. Zaznaczył, że zakup samochodu nie spowoduje zwiększenia liczby samochodów w Urzędzie Dzielnicy, bo po nabyciu nowego samochodu, jeden z dotychczas użytkowanych zostanie wystawiony na sprzedaż. Zaapelował do radnych o poparcie wniosku Zarządu Dzielnicy dlatego, że dzięki temu uda się ograniczyć koszty ponoszone na jego naprawy. Zwrócił uwagę, że tylko w bieżącym roku koszty napraw tego samochodu przekraczają 6 tys. zł. Stwierdził, że samochody mają to do siebie, że się zużywają i im starszy samochód, tym koszty jego eksploatacji są wyższe, dlatego też w jego ocenie należałoby co pewien czas zmieniać samochody właśnie po to, aby ograniczyć koszty związane z naprawami i zwiększyć bezawaryjność używanego pojazdu. Zwrócił uwagę na fakt, iż w pierwszych latach po zakupie samochód jest na gwarancji, w związku z czym koszty eksploatacji, koszty napraw spadają do bardzo niskiego poziomu. Zaapelował do radnych o podjęcie uchwały w kształcie wniesionym przez Zarząd Dzielnicy. Stwierdził, iż propozycja radnego Marcina Gugulskiego jest o tyle skomplikowana, że wymagałaby ogłoszenia przerwy do czasu poprawienia tego projektu przez Zarząd Dzielnicy. Wyraził opinię, że poddanie pod głosowanie projektu uchwały w obecnym kształcie jest w pełni zasadne.
Radny Patryk Górski nawiązując do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Krzysztofa Skolimowskiego stwierdził, iż nie neguje faktu, że samochody trzeba co jakiś czas wymieniać. Dodał, że ma pewne wątpliwości dotyczące podanej kwoty napraw w wysokości ponad 6 tys. zł, gdyż w udzielonej mu odpowiedzi na zapytanie podano kwotę 3,9 tys. zł. Zwrócił uwagę, że koncepcja wyłączenia tego zakupu jest o tyle zasadna, iż z poosiadanych przez niego informacji wynika, że możliwe jest wdrożenie przez m.st. Warszawa programu polegającego na długoterminowym wynajmie lub leasingu samochodów także dla dzielnic m.st. Warszawy. Zaznaczył, że nie chodzi tu o to, żeby odrzucać koncepcję wymiany samochodu, którego potrzebę rozumie, ale o to, żeby odłożyć ją w czasie, po to aby zweryfikować to, czy prawdą jest planowany program wynajmu samochodów. Wyraził przekonanie, że jeśli taki program jest faktycznie planowany i zostanie wprowadzony za kilka miesięcy, to w tym momencie zakup samochodu ze środków Dzielnicy Mokotów będzie w jego ocenie bezzasadny. Dodał, że jeśli się okaże, że taki projekt jednak nie będzie wprowadzany albo będzie wprowadzany tylko dla m.st. Warszawy i nie będzie obejmował dzielnic, wówczas zakup takiego samochodu byłby jak najbardziej racjonalny, chociaż warto byłoby się zastanowić, czy nie lepszym rozwiązaniem byłby leasing. Zgadzając się ze stwierdzeniem Zastępcy Burmistrza, że nowy samochód jest objęty gwarancją i serwisem, zwrócił uwagę, że taki pojazd bardzo szybko też traci na wartości. Zapytał o to, co będzie w sytuacji, gdy samochód dla Urzędu Dzielnicy zostanie zakupiony, a okaże się, że za jakiś czas ten program jednak zostanie wdrożony, czy będzie to skutkować planami jego sprzedaży, czy też będzie powiększał posiadaną flotę pojazdów. Zaproponował wyłączenie z omawianego projektu uchwały propozycji zakupu samochodu i wstrzymanie się z rozstrzygnięciem tej kwestii do następnej sesji Rady Dzielnicy, która odbędzie się w czerwcu br. Wyraził przekonanie, że ten okres pozwoli na rozważenie różnych aspektów tej sprawy, zwłaszcza, iż ten zakup nie musi być dokonany natychmiastowo i spokojnie przez miesiąc można się z nim wstrzymać.
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów Krzysztof Skolimowski wyjaśnił, iż Zarząd Dzielnicy zwrócił się do Rady Dzielnicy o opinię do propozycji zmian w wydatkach majątkowych, natomiast decyzję o zmianie budżetu m.st. Warszawy podejmie Rada m.st. Warszawy. Zwrócił uwagę, że wprowadzenie środków do budżetu Dzielnicy daje możliwość podjęcia procedur zmierzających w kierunku realizacji tego zadania, co przecież też będzie trwać. Dodał, że jeśli zajdzie możliwość dzięki której Dzielnica Mokotów będzie mogła się włączyć się do projektu, który będzie w nieodległym czasie realizowany przez ratusz, wówczas te środki pozostaną w budżecie. Stwierdził, iż ma pewne doświadczenie z różnymi programami realizowanymi w m.st. Warszawa i zdarzają się sytuacje, iż wdrażanie jakichś programów się opóźnia. Zwrócił uwagę, że podał kwotę poniesionych kosztów napraw w roku bieżącym, a różnica wskazana przez radnego Patryka Górskiego wynika z tego, iż po udzieleniu odpowiedzi na jego zapytanie, zaistniała konieczność kolejnych napraw tego samochodu, których wcześniej nie dało się przewidzieć. Zaapelował do radnych o podjęcie omawianej uchwały, gdyż umożliwi to Radzie m.st. Warszawy zwiększenie budżetu w tym zakresie. Dodał, że jeśli zaistnieje możliwość nabycia samochodu w drodze programu miejskiego, to zapewne i tak zostanie to sfinansowane ze środków dzielnicowych. Zaznaczył, że Zarząd Dzielnicy proponuje rozwiązanie bezpieczniejsze, także z tego względu, iż sesje budżetowe Rady m.st. Warszawy nie odbywają się co miesiąc, w związku z czym odłożenie tej decyzji o miesiąc może spowodować, że zakup samochodu byłby możliwy dopiero w czwartym kwartale bieżącego roku. (…)
Radny Patryk Górski zaapelował o usunięcie zakupu samochodu z omawianego projektu uchwały. Wyraził przekonanie, że przesunięcie tej decyzji o miesiąc niewiele zmieni, zwłaszcza, iż pozostałe propozycje zmian wydatków są zasadne. Poddał pod rozwagę, czy nie bardziej opłacalny byłby leasing lub wynajem długoterminowy samochodu. Zgodził się ze stwierdzeniem Zastępcy Burmistrza Krzysztofa Skolimowskiego, że samochody należy co jakiś czas wymieniać. Zwrócił uwagę, iż serwis na ogół w przypadku leasingu także jest wliczony w cenę. Zaapelował o ponowne rozważenie tego zakupu, dodając, iż ma świadomość tego, że sesje budżetowe Rady m.st. Warszawy nie odbywają się codziennie, ale w jego ocenie przełożenie decyzji w tym zakresie o trzy tygodnie niewiele zmieni. Dodał, że zdaje sobie również sprawę z tego, iż 80 tys. zł w skali całego budżetu Dzielnicy Mokotów, to nie są jakieś ogromne pieniądze, aczkolwiek odstąpienie w tej chwili od zamiaru zakupu samochodu byłby niewątpliwie dobrym gestem ze strony Zarządu Dzielnicy.

(…)

Kolega Radny Marcin Gugulski w międzyczasie przygotował projekt poprawki, który został poddany głosowaniu. Niestety wyniki były następujące:

poprawkę zgłoszoną przez grupę radnych dotyczącą wykreślenia zakupu samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Dzielnicy:
za – 10 radnych przeciw – 15 radnych wstrzymało się – 0 radnych

Zgodnie z sugestią Radnego Marcina Gugulskiego uzupełniam informacje związane z głosowaniem:

„`Za` naszą poprawką, owszem, głosowało 10 radnych [PiS], ale `przeciw` głosowało nie 15, lecz – formalnie rzecz biorąc – tylko 12 radnych [PO]. Natomiast 3 radnych SLD też nie poparło poprawki, ale nie głosowało `przeciw`, lecz wstrzymało się od głosu. Warto odnotować ten fakt nie po to, by radnych SLD chwalić (bo nie ma za co), ale po to, by pokazać dość często przez nich demonstrowaną postawę – niby to dystansują się od propozycji Zarządu Dzielnicy (w którym mają wiceburmistrza ze swojej rekomendacji), ale faktycznie je wspierają. Przy stuprocentowej tego dnia frekwencji PiS i SLD (10 + 3 radnych) można było przegłosować radnych PO (12 obecnych, 3 nieobecnych). Wystarczyło chcieć.”

Jak widać, skoro Burmistrz chce, to musi mieć… a wypłaty 500+ ciągle opóźnione…

Niestety główny Burmistrz był na urlopie, dlatego więc w jego imieniu wypowiadał się Zastępca Burmistrza Krzysztof Skolimowski