Wiceburmistrz Zdzisław Marek Szczekota odwołany ze stanowiska

Na dzisiejszej sesji Rady Dzielnicy Mokotów odwołany został zastępca burmistrza Zdzisław Marek Szczekota. Wniosek o jego odwołanie złożyłem na poprzedniej sesji klub radnych PiS.

Szczekota odwołany został 15 głosami za, 10 przeciw. Dwóch radnych było na sesji nieobecnych.

Prawo i Sprawiedliwość swój wniosek o odwołanie wiceburmistrza uzasadnił tym, że Zdzisław Marek Szczekota utracił wiarygodność w oczach radnych.

„Pan Zdzisław Marek Szczekota publicznie deklarował, że niezależnie od wyników wyborów, z dniem 26 października tego roku zrezygnuje ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Pisemne oświadczenie woli związane z zapowiedzią rezygnacji z tej funkcji pan Zdzisław Marek Szczekota opublikował na swoim profilu Facebook. Pan Zdzisław Marek Szczekota nie wywiązał się z tego zobowiązania, wprowadził w błąd przełożonych, podwładnych, wyborców i radnych, po czym odmówił Radzie Dzielnicy Mokotów podania motywów niespełnienia swej zapowiedzi. Świadczy to o braku wiarygodności i transparentności działań tego Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Mokotów” – pisali w uzasadnieniu radni PiS.

Liczba głosów za odwołaniem wiceburmistrza świadczy o tym, że „za” głosowali nie tylko radni klubu Prawa i Sprawiedliwości. Wiceburmistrz po ogłoszeniu wyniku głosowania podziękował wszystkim za współpracę i prędko opuścił salę obrad. Przewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów nie zdążył nawet wiceburmistrzowi podziękować w imieniu rady. Kto teraz zasiądzie na miejscu Szczekoty?