Nagrody dla mieszkańców

W środę 21 marca w siedzibie Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul Rakowieckiej 25/27 odbyło się zwieńczenie kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcającej do zameldowania się oraz płacenia podatków na Mokotowie pn. „Budujmy razem nasz Mokotów”. Wśród mieszkańców, którzy w 2011 r. zameldowali się na Mokotowie rozlosowano 10 karnetów wstępu do Parku Wodnego „Warszawianka” oraz 10 albumów „Mokotów poprzez wieki”.


Nagrody zostaną wysłane pocztą.
Urząd Dzielnicy Mokotów od roku prowadzi kampanię zachęcającą do płacenia podatków na Mokotowie.
Jej celem jest uświadomienie wszystkim mieszkańcom ich ważnej roli, jaką odgrywają w rozwoju dzielnicy.
Należy pamiętać, że głównym źródłem dochodów samorządów lokalnych, w tym także Mokotowa, są właśnie podatki płacone przez mieszkańców. A większy dochód, to dynamiczny rozwój dzielnicy we wszystkich dziedzinach– zarówno inwestycyjnych jak i społecznych. Jeśli płaci się podatki w miejscu faktycznego zamieszkania, to tym samym wracają one w postaci lepszych dróg i skrzyżowań, ścieżek rowerowych, remontów placówek oświatowych, szerokiej oferty kulturalnej, edukacyjnej i zdrowotnej czy też zadbanych parków.
W interesie samych mieszkańców jest, więc płacenie podatków– również na Mokotowie.
Dzięki środkom pozyskanym w prowadzonej kampanii meldunkowo-podatkowej zamierzamy wspomóc realizację przebudowy ul. Wołoskiej i tym samym usprawnić transport w tej części dzielnicy.
Dlatego też pragniemy zachęcić niezameldowane osoby mieszkające na Mokotowie do rozliczania tutaj swoich podatków. Wystarczy wypełnić druk ZAP-3 lub NIP-1 (gdy prowadzona jest działalność gospodarcza), a następnie złożyć w Urzędzie Skarbowym Warszawa Mokotów przy ul. Postępu 16a.
Można to zrobić osobiście, wysłać pocztą lub dołączyć do rocznego zeznania podatkowego.
Więcej informacji oraz potrzebne druki znajdują się na stronie Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.