Policja nie chce Gwardii Warszawa

Komenda Główna Policji wystąpiła do Ministerstwa Skarbu z wnioskiem o wyłączenie terenu zamkniętej Gwardii Warszawa spod jej opieki.

Nadzór budowlany zdecydował o natychmiastowym zamknięciu budynku administracji i hali sportowej Gwardii Warszawa. Wcześniej ten sam urząd zamknął stadion Gwardii. 

Klub najlepsze lata ma za sobą. Kiedyś było dwudziestu trenerów od samej lekkiej atletyki. Teraz jest tylko jeden – Andrzej Puławski.

– To jest jedyne teraz miejsce gdzie możemy się podziać. Nie ma ludzi, bo nie ma pieniędzy. Korzystaliśmy z wynajmu sali, mogliśmy organizować koncerty na stadionie.To wszystko zostało nam odebrane w momencie kiedy klub przeszedł pod opiekę Komendy Głównej Policji – powiedział Radiu Dla Ciebie Andrzej Puławski.

Jak powiedziała w rozmowie z RDC Alina Celińska, zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy, nałożono na Komendę Główna Policji obowiązek wykonania określonych prac, które pozwolą na bezpieczne użytkowanie obiektów Gwardii.

– Komenda Główna Policji jest właścicielem tego obiektu – dodała Alina Celińska.

Inspektor Mariusz Sokołowski, rzecznik Komendanta Głównego Policji tłumaczył RDC, że policja nie chce czekać, aż na terenie Gwardii dojdzie do tragedii i dopiero wtedy rozmawiać jak można było tego uniknąć.

– Róbmy to o wiele szybciej. Wystąpiliśmy do Ministerstwa Skarbu żeby wygasił trwały zarząd Komendy Głównej Policji nad tym terenem. Nie jesteśmy nim zainteresowani, bo nie mamy dodatkowych pieniędzy do finansowania Gwardii . Dlaczego mamy to robić skoro mamy swoje potrzeby. Wolimy pieniądze przeznaczać na jednostki policji –  powiedział Mariusz Sokołowski.

Jeżeli do końca roku konieczne prace nie będą wykonane, nadzór budowlany upomni właściciela.

– Jeżeli nadal nie będzie to zrobione to sami wycenimy, ile pieniędzy potrzeba na wykonanie robót, wyłonimy wykonawcę, przeprowadzimy inwestycję, a kosztami obciążymy właściciela terenu – tłumaczy Alina Celińska.

Policja w piśmie do Ministerstwa Skarbu wnioskuje o wyłączenie terenu Gwardii Warszawa spod swojej opieki. Teraz ministerstwo rozpatrzy wniosek – najprawdopodobniej pozytywnie. Kto dalej będzie się zajmował terenem Gwardii? Rzecznik Ministerstwa Skarbu Magdalena Kobos powiedziała Radiu Dla Ciebie, że może to być miasto. Niewielkie są szanse, aby ten teren przejął deweloper.

Autor: esz

Źródło: RDC