Upamiętnienie ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

Stanowisko

Rady Dzielnicy Mokotów

Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 5 kwietnia 2011 r.

w sprawie upamiętnienia ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

 

W związku ze zbliżającą się pierwszą rocznicą katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której śmierć ponieśli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z małżonką oraz 94 znamienitych Polek i Polaków, Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wzywa Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do podjęcia działań w celu upamiętnienia ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem poprzez wywieszenie w dniu 10 kwietnia 2011 r. na budynkach Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy barw państwowych i barw m.st. Warszawy z kirem.

Uzasadnienie

W dniu 10 kwietnia 2011 r. przypada pierwsza rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której śmierć ponieśli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z małżonką oraz
94 znamienitych Polaków, towarzyszących Prezydentowi w drodze na uroczystości 70 rocznicy zbrodni katyńskiej.

Dzień 10 kwietnia 2010 r. pozostanie w pamięci Narodu Polskiego jako dzień, w którym Jego córki i synowie zapłacili najwyższą cenę – cenę życia – w służbie Ojczyźnie.

Wywieszenie w dniu 10 kwietnia 2011 r. w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy flag państwowych i m.st. Warszawy z kirem będzie godnym przypomnieniem przez Dzielnicę Mokotów m.st. Warszawy tej wielkie tragedii i uczczeniem wszystkich jej ofiar.