66. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

Mokotów oddał hołd bohaterskim powstańcom, którzy w sierpniu 1944 roku stanęli do walki o wolność i niepodległość Ojczyzny. Główne uroczystości obchodów 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Mokotowie rozpoczęły się pierwszego sierpnia o godz. 10.00 w parku im. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera przed Pomnikiem „Mokotów Walczy – 1944”. Wzięli w nich udział powstańcy, przedstawiciele władz państwa, województwa mazowieckiego, stolicy i Dzielnicy na czele z burmistrzem Janem Rasińskim oraz żołnierze, policjanci, funkcjonariusze straży miejskiej, harcerze i mieszkańcy Mokotowa.

Po zakończeniu tej uroczystości z parku im. Orlicz-Dreszera wyruszyła defilada „Marsz Mokotowa”, która przeszła ulicą Puławską do Pomnika Pamięci 119 Pomordowanych Powstańców przy ulicy Dworkowej. Podczas przemarszu zgromadzeni zatrzymali się przed Domkiem Gotyckim. Tam złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą autorów „Marsza Mokotowa”, jednej z najsłynniejszych pieśni powstania.

Punktualnie o 17.00, czyli w godzinę „W” na Mokotowie, podobnie jak w całym mieście, zawyły syreny. Stanęła komunikacja miejska, a mieszkańcy Warszawy minutą ciszy oddali hołd powstańcom.

Wieczorem pierwszego sierpnia, tradycyjnie już na Kopcu Powstania Warszawskiego przy ulicy Bartyckiej zapłonął ogień, który nie zgaśnie przez kolejne 63 dni.

Powstanie Warszawskie było największym niepodległościowym zrywem Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. W walkach poległo ok. 18 tys. powstańców, 25 tys. zostało rannych, a 15 tys. dostało się do niewoli. Straty wśród ludności cywilnej wyniosły ok. 200 tys. zabitych. Po kapitulacji pozostałych przy życiu mieszkańców wypędzono z miasta, które następnie niemal doszczętnie zniszczono.