Obrady LVI Sesji Rady Dzielnicy Mokotów

W poniedziałek 29.03 od godziny 15:00 odbędzie się LVI Sesja Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Podczas sesji będą poruszane takie zagadnienia jak zagospodarowanie terenu wokół Jeziorka Czerniakowskiego czy debata nt. utworzenia osiedli Służewiec Południowy i Służewiec Fort. Poniżej prezentuję pełny program LVI Sesji Rady.

Porządek obrad LVI Sesji Rady Dzielnicy Mokot6w m.st. Warszawy w dniu 29 marca 2010 r., godz. 15.00 (sala sesyjna Urz~du Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 33)

1. Otwarcie obrad LVI Sesji
2. Przyjęcie protokołu z obrad LIV Sesji Rady Dzielnicy
3. Debata nt. ochrony Jeziorka Czerniakowskiego i zagospodarowania terenu w jego otulinie.
4. Uchwala Rady Dzielnicy Mokot6w m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały nr 799/LXV /2001 r. w sprawie utworzenia Osiedla Służewiec Południowy i nadania mu Statutu (druk Dr 268)
5. Uchwala Rady Dzielnicy Mokot6w m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały nr 800/LXV/2001 r. w sprawie utworzenia Osiedla Służewiec Fort i nadania mu Statutu (druk Dr 269)
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Wolne wnioski
S. Zamknięcie obrad LVI Sesji