Obrady LIV Sesji Rady Dzielnicy Mokotów

W najbliższy wtorek od godziny 15:00 odbędzie się LIV Sesja Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Poniżej prezentuję Państwu sprawy, którymi będziemy się tego dnia zajmowali.

Plan obrad LIV Sesji Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

w dniu 2 marca 2010 r., godz.  15.00

(sala sesyjna Urzędu Dzielnicy Mokot6w m. st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 33)

1.      Otwarcie obrad LIV Sesji
2.      Uchwala  Rady  Dzielnicy  Mokotów  m.st.  Warszawy  w  sprawie:  wyrażenie  opinii  na temat realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.  s1.  Warszawy projektu  systemowego  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego w  ramach  Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  (POKL)  pn:  „Mokotowski  Program Integracji  Społecznej” w  roku 2010  oraz  Programu Aktywności  Lokalnej  „Mokotowski Program Integracji Społecznej” będącego częścią powyższego projektu  (druk Dr 253)
3.      Uchwala Rady Dzielnicy Mokotów m.st.  Warszawy w  sprawie zaopiniowania projektu uchwały  Rady  miasta  stołecznego  Warszawy  w  sprawie  ustalenia  na  terenie  miasta stołecznego Warszawy liczby punkt6w sprzedaży napojów zawierających powyżej  4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do  spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży  (druk Dr 254)
4.      Uchwala Rady  Dzielnicy Mokotów m.st.  Warszawy  w  sprawie  zaopiniowania projektu wykazu lokali  użytkowych przeznaczonych do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  na rzecz ich najemców  (druk Dr 255)
5.      Interpelacje i zapytania radnych
6.      Wolne wnioski
7.      Zamknit(cie obrad LIV Sesji