Najbliższa Sesja Rady w Centrum Łowicka

ŁowickaPorządek obrad L Sesji Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 24listopada 2009 r., godz. 14.00 (Centrum Łowicka -Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Ul Łowicka 21 sala widowiskowa). Poniżej porządku obrad przedstawiam harmonogram komisji, które odbędą się w tym tygodniu.

  1. Otwarcie obrad L Sesji
  2. Przyjęcie protoko16w z obrad XL VIII i XLIX Sesji Rady Dzielnicy
  3. Uchwala Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2009 r.
  4. Uchwala Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie przyznania środków finansowych na rok 201 0 na budowę drugiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy kompleksu boisk sportowych w ramach realizacji programu „Moje Boisko -Orlik 2012” zlokalizowanego na terenie Gimnazjum Nr 3 przy ul. Chełmskiej 23
  5. Uchwala Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy dotyczącej zmiany zapis6w umowy użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 67 z obrębu 1-02-05 położonej przy ul. Wołoskiej 52a w Warszawie
  6. Interpelacje i zapytania radnych
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie obrad L SesjiHarmonogram posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniach od 23.11 do 27.11.2009 r.

23 listopada 2009 r. (poniedziałek)

Komisja Budżetu i Finansów godz. 1600 sala 19d

24 listopada 2009 r. (wtorek)

L Sesja Rady Dzielnicy Mokotów godz. 1400 Centrum Łowicka

ul. Łowicka 21

25 listopada 2009 r. (środa)

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska godz. 1400 sala 110

26 listopada 2009 r. (czwartek)

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego godz. 1400 sala 19d

i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym