XLV Sesja Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Mokotów

Mokotów

Zapraszam do wzięcia udziału w XLV Sesji Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 14 lipca 2009 r. w Sali sesyjnej Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 33, o godzinie 15:00.

Porządek obrad XLV Sesji Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 1. Otwarcie obrad XLV Sesji
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji
 3. Uchwała Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. (druk 218)
 4. Uchwała Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. (druk 219)
 5. Uchwała Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców. (druk 220)
 6. Uchwała Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy dotyczącej zmiany nazwy Przedszkola nr 189 w Warszawie, ul. Teofila Lenartowicza 27 (druk 221)
 7. Uchwała Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (druk 222)
 8. Uchwała Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy alei w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (druk 223)
 9. Uchwała Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców. (druk 224)
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad XLV Sesji