Nowe chodniki w okolicy ul. Konstruktorskiej??

Parking

Parking

Ostatnio otrzymałem odpowiedź w sprawie interpelacji związanej z deficytem miejsc parkingowych w okolicach ul. Konstruktorskiej. Przypomnę, że w tamtych okolicach wielu kierowców skarżyło sie na regularne mandaty od straży miejskiej, za niewłaściwe parkowanie – argumentując jednocześnie, że nie mają jak i gdzie parkować.

Zastępca Burmistrza Pan Piotr Boresowicz informuje, że w odpowiedzi na moje pismo, istnieje możliwość poszerzenia chodników wzdłuż płotu zajezdni przy ul. Konstruktorskiej pod warunkiem przebudowy istniejącego chodnika przeznaczonego wyłącznie dla ruchu pieszego o konstrukcji wzmocnionej (z ewentualnym obniżeniem krawężnika) dla potrzeb parkowania samochodów oraz dobudowania nowego chodnika dla ruchu pieszego.

Zadanie to winno być realizowane jako zadanie inwestycyjne, co wiąże się z uwzględnieniem go w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Pan Burmistrz informuje równocześnie, iż w związku z olbrzymim deficytem miejsc parkingowych w rejonie ulic: Konstruktorska, Domaniewska, Postepu i Suwak skierowane zostało wystapienie do Biura Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o wydanie opinii w sprawie budowy tymczasowego parkingu dla samochodów osobowych w rejonie pętli tramwajowej przy ul. Suwak.