Samowola budowlana na Polach Mokotowskich i eksmisja WKS "Gwardia"

Urząd Mokotowa

Urząd Mokotowa

W dniu 19 maja 2009 r. o godzinie 15:00 odbyła się XLII Sesja Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Porządek

Obrad XLII Sesji Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

W dniu 19 maja 2009 r. godz. 15:00

(sala sesyjna Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy Rakowieckiej 33)

Na sesji były omawiane takie zagadnienia jak samowola budowlana na Polach Mokotowskich, czy sprawa związana z eksmisją Warszawskiego Klubu Sportowego „Gwardia”

 1. Otwarcie obrad XLII Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu XLI Sesji
 3. Stanowisko Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego.
 4. Stanowisko Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie przeciwdziałania eksmisji Warszawskiego Klubu Sportowego „Gwardia” z obiektów sportowych zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Racławickiej 132.
 5. Uchwała Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju i Polityki Gospodarczej Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
 6. Uchwała Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2009 r.
 7. Uchwała Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2009 r.
 8. Uchwała Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2009 r.
 9. Uchwała Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie zaopiniowania projektu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedania w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
 10. Uchwała Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy za 2008 r.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie obrad XLII Sesji.

Ad. 3. Zastępca burmistrza Grzegorz Okoński zaprezentował skrócony kalendarz wydarzeń:

 1. Na początku listopada 2008 r. inwestor zgłosił plany postawienia ogrodzenia przy ul. Rostafińskich (teren obejmuje około 4ha).
 2. Biuro architektury nie wydało zgody na budowę.
 3. Inwestor odwołał się od decyzji u Wojewody Mazowieckiego, który uchylił decyzję instancji niższej.
 4. Dokumenty, do tej pory nie dotarły do Urzędu Dzielnicy Mokotów.
 5. 11 maja 2009 r. Urząd powiadomił Powiatowy Inspektorat Budowlany o samowoli budowlanej.
 6. W piątek 15 maja 2009 r. gdy PIB przybył na miejsce zdarzenia zastał tylko dziury w ziemi (wszystkie instalacje budowlane zostały w niewyjaśniony sposób usunięte).
 7. PIB zażądał od inwestora pozwolenia na budowę oraz dokumentów związanych z prawem gospodarowania gruntem.

Po zaprezentowaniu skróconego kalendarza wydarzeń zostało poddane pod głosowanie następujące stanowisko:

Stanowisko

Rady Dzielnicy Mokotów

Z dnia 19.05.2009 r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego.

Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zwraca się do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie działań zmierzających do przyśpieszenia procedur planistycznych związanych z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego.

Stanowisko zostało przyjęte przez Radę.

W poniedziałek 25.05.2009 r. o godzinie 16:30 odbędzie się wspólna komisja trzech dzielnic (Mokotowa, Ochoty i Śródmieścia) na ul. Nowogrodzkiej 43 poświęcone właśnie tej sprawie.

Ad. 4. Zastępca burmistrza Grzegorz Okoński zaprezentował w skrócie fatalną sytuację Warszawskiego Klubu Sportowego „Gwardia”. Gwardia przeżywa trudną sytuację od mniej więcej dwóch lat. Komenda Główna Policji, która jest głównym zarządca terenu, wystąpiła z pismem o wydanie nieruchomości. Po zaprezentowaniu obecnego stanu zostało poddane pod głosowanie następujące stanowisko:

Stanowisko

Rady Dzielnicy Mokotów

Z dnia 19.05.2009 r.

W sprawie przeciwdziałania eksmisji Warszawskiego Klubu Sportowego „Gwardia” z obiektów sportowych zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Racławickiej 132

W związku z wezwaniem z dnia 15.04.2009 r. Komendy Głównej Policji skierowanym do WKS „Gwardia” o wydanie nieruchomości, rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zwraca się do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie działań zmierzających do pozostawienia WKS „Gwardia” w dotychczasowej lokalizacji w Warszawie przy ul. Racławickiej 132. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia z KGP, Rada prosi Panią prezydent o podjęcie działań zmierzających do wskazania nowej lokalizacji w Warszawie na Mokotowie, gdzie WKS „Gwardia” mógłby kontynuować swoją działalność.

Osobiście byłem przeciwny dodawaniu ostatniego zdania związanego z możliwością przeniesienia WKS „Gwardia”. Uważam, że należy walczyć o to by Gwardia pozostała na swoim miejscu. Rozumiem jednak, że KGP planuje wybudować w tym miejscu dominantę w wysokości około 100 m i może nie chcieć zachować Stadionu na obecnym miejscu. W sytuacji gdy pojawią się nowe wątki związane z próbą likwidacji WKS od razu będę Państwa informował.

Uzasadnienie do Stanowiska

Obiekty sportowe w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 132 od 1960 roku są wykorzystywane i użytkowane przez Warszawski Klub Sportowy „Gwardia” na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród mieszkańców Mokotowa i Warszawy, oraz na szeroko pojęte szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w 8 sekcjach sportowych (biegu na orientację, boksu, judo, atletyce lekkiej, piłce nożnej, strzelectwie, taekwondo i zapasach).

Na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 43/07 z dnia 12.11.2007 r. przedmiotowa nieruchomość została przekazana w trwały zarząd Komendzie Głównej Policji (KGP), która pismem z dnia 15.04.2009 r. wezwała Klub do opuszczenia nieruchomości przy ul. Racławickiej 132 w Warszawie, w ciągu 30 dni.

W następstwie tych faktów, WKS „Gwardia” zwrócił się z pismem z dnia 16.04.2009 r. do Burmistrza Dzielnicy Mokotów z prośbą o pomoc.

Niepokój budzi fakt, że w wyniku decyzji administracyjnych, Klub o wieloletnich tradycjach i ogromnym dorobku dla sportu warszawskiego i polskiego, zostaje praktycznie „wyrzucony na bruk”, bez możliwości normalnego funkcjonowania i prowadzenia dotychczasowej działalności.

Proponowany przez Komendę Główną Policji czynsz miesięczny w wysokości 268000 zł. nie daje żadnych szans na prowadzenie działalności statutowej Klubu, bez wyraźnego wsparcia i dobrej woli władz sportu polskiego i Miasta Stołecznego Warszawy.

Warunki postawione przez KGP skazują WKS „Gwardia” na unicestwienie i wymazanie go ze sportowej mapy Dzielnicy Mokotów, Miasta i Polski.

W powyższej sytuacji istnieje realne zagrożenie likwidacji Klubu i zaprzepaszczenie jego wieloletnich osiągnięć szkoleniowych, jakie wypracował dla dobra sportu warszawskiego i polskiego na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

Ponadto wraz z likwidacją obiektów WKS „Gwardia” przy ul. Racławickiej 132 znika z mapy Mokotowa jedno z dwóch ostatnich, pełnowymiarowych boisk piłkarskich, na którym prowadzone jest szkolenie młodzieży z sekcji piłki nożnej klubu. Z boiska tego korzysta także młodzież Mokotowa. W sposób szczególnie dotkliwy brak boiska odczują uczniowie szkół mokotowskich, którzy na tym boisku uczestniczą w rozgrywkach w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

Wychowankowie Klubu swoimi osiągnięciami sportowymi na arenie międzynarodowej i krajowej przynosili chwałę i splendor naszej Dzielnicy, Warszawie i Polsce. Zawodnicy i zawodniczki WKS „Gwardia” reprezentowali barwy Naszego Kraju na wielu wysokiej rangi imprezach sportowych, zdobywając medale olimpijskie, mistrzostw świata i Europy.

Po omówieniu 6-tego punktu, Platforma Obywatelska doprowadziła do przerwania obrad Rady. Sesja Rady zostanie wznowiona w dniu 26 maja 2009 r. do godziny 15:00. Podejrzewam, że przerwa była spowodowana brakiem jednego z burmistrzów, który obecnie choruje. Sprawy budżetowe są istotnym elementem, sam miałem kilka pytań na które chętnie usłyszał bym odpowiedzi, jednak na skutek działań PO będę musiał poczekać do przyszłego tygodnia.