Połączona Komisja Budżetu i Finansów oraz Oświaty

Urząd Mokotowa

Urząd Mokotowa

W dniu 18 maja 2009 r. odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Budżetu i Finansów wraz z Komisją Oświaty.

Program przedstawiał się następująco:

Porządek posiedzenia połączonej Komisji Budżetu i Finansów

oraz Komisji Oświaty w dniu 18 maja 2009 r.

(godz. 16.00, sala 19d)

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. (druk nr 209).
  2. Przyjęcie protokołu nr 42 z dnia 16 marca 2009 r.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad. 1. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. (druk nr 209) został przyjęty pozytywnie, chociaż Radni mieli wiele zastrzeżeń. Wyraziliśmy zaniepokojenie, że budżet tak często musi być poprawiany. Niestety często się okazuje, że analizy robione do WPI (Wieloletniego Planu Inwestycyjnego), są nieaktualne niemalże od razu po ich wykonaniu. Czasem faktycznie wychodzi tak, że pieniądze zostają, jednak o wiele gorzej jest gdy zaplanowano o wiele za mało pieniędzy. Bardzo dobrą informacją dl amieszkańców mokotowa jest planowanie budowy nowego przedszkola na ul. Spartańskiej, oraz planowana modernizacja i rozbudowa przedszkola nr. 305 na ul. Stefana Bryły.

Ad.2. Protokół nr 42 z dnia 16 marca 2009 r. został przyjęty jednogłośnie

Ad. 3. Nie było spraw różnych ani wolnych wniosków.