26 kwietnia, 2009

Z historii Mokotowa

Historia dzielnicy Mokotów sięga XII wieku, kiedy to zanotowano pierwsze ślady osadnictwa.

* 1367 r. nazwa Mokotów (dawniej Mokotowo), wywodząca się najprawdopodobniej od pruskiego imienia Mokoto, pojawiła się po raz pierwszy w dokumentach. Grunty wsi Mokotowo obejmowały obszar, znajdujący się na przedłużeniu obecnej ulicy Mokotowskiej, do pl. Unii Lubelskiej, pomiędzy ob. ul. Rakowiecka, al. Żwirki i Wigury, ul. Odyńca, wzdłuż Skarpy ku dolinie Wisły – aż do Królikarni. Prawdopodobnie obejmowały też obszar między obecnym Morskim Okiem a ul. Dolną.

* 1655-57 regres gospodarczy i wojna szwedzka spowodowały wyludnienie i zniszczenie Mokotowa i sąsiednich wsi.

* 1678 r. Stanisław H. Lubomirski nabył część Mokotowa wraz z sąsiednimi wsiami Służewem i Służewcem

* XVIII w. datuje się znaczny rozwój Mokotowa. Budowa dworków i pałaców oraz zakładanie ogrodów wzdłuż skarpy wiślanej niosły za sobą znaczny rozwój przemysłu związanego z działalnością budowlaną.

* 1881 r. uruchomiono pierwszy tramwaj konny, zastąpiony w 1909 roku trakcją elektryczną.

* 1883 r. nastąpiło ograniczenie budownictwa związane z budową pierścienia fortów dookoła Warszawy. koniec wieku XIX Przeprowadzono parcelację i rozplanowano część obszarów przyległych do granic Warszawy, m.in. wytyczono ulice: Rakowiecką, Madalińskiego, Narbutta i Szustra.

* 1911-13 zburzono część fortów i rozpoczęto intensywną zabudowę ul. Puławskiej i al. Niepodległości.

* 1916 r. do Warszawy przyłączono gminę Mokotow oraz część gminy Wilanów a w 1938 roku gminy Służew i Służewiec.

* 1920-39 wzniesiono m.in. budynki dla SGH i SGGW, Instytutu Geologicznego, Państwowego Zakładu Higieny, Szpitala Elżbietanek.

* 1934 r. przeniesiono z Pola Mokotowskiego lotnisko na Okęcie a w 1939 tor wyścigów konnych na Służewiec.

* 1939-45 toczono ciężkie walki z oddziałami niemieckimi w rejonie Fortu Mokotowskiego, Fortu na Sadybie, Fortu pod Królikarnią oraz w rejonie ulic Belwederskiej i Chełmskiej.

* 1989 – 1990 r. Transformacja ustrojowa na przełomie lat 1989 – 1990 zwiększyła rangę i zakres uprawnień samorządów terytorialnych. Powstały samodzielne dzielnice-gminy Warszawy, w tym dzielnica-gmina Warszawa Mokotów, obejmująca również Ursynów i Wilanów.

* 19.06.1994 r. wprowadzono nowy podział administracyjny Warszawy, w wyniku którego zostało utworzonych 11 gmin warszawskich, a w tym Gmina Centrum w skład której wchodzi Dzielnica Mokotów.

* 6.04.2002 r. prezydent Kwaśniewski podpisał i tym samym zatwierdził ustawę uchwaloną 15 marca 2002 roku przez sejm, na mocy której Warszawa stała się jedną gminą na prawach powiatu, podzieloną na 18 dzielnic. Są to: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz oraz Wesoła. Miastem zarządza prezydent, z czterema zastępcami i 60-osobową Radą. Budżet uchwali Rada m. st. Warszawy. W stolicy wprowadzono system dwuszczeblowy ze znacznie zmniejszoną liczbą radnych.

* 10.11.2002 r. w drugiej turze bezpośrednich wyborów na prezydenta Stolicy wybrano Lecha Kaczyńskiego.

* 9.12.2002 r. Burmistrzem Dzielnicy Mokotów została Ewa Węgłowska, a 17 grudnia wybrano 4 zastępców: Wiktora Czechowskiego, Jarosławę Maćkowiak, Piotra Nogaja, Krystynę Pietrzyk.

* 1.06.2004 r. Pani Krystyna Pietrzyk została odwołana z funkcji Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Mokotów.

* 6.02.2006 r. Odwołano dotychczasowy Zarząd. Nowym Burmistrzem Dzielnicy Mokotów został Robert Soszyński, a zastępcami: Janina Rogg, Wiktor Czechowski, Marek Gessel, Romuald Łanczkowski.

* 11.07.2006 r. Odwołano z pełnienia funkcji zastępcę Burmistrza: Romualda Łanczkowskiego.

* 12.11.2006 r. Odbyły się wybory samorządowe, pierwsza tura wyborów na prezydenta m. st. Warszawy.

* 26.11.2006 r. w drugiej turze bezpośrednich wyborów na prezydenta Stolicy wybrano panią Hannę Gronkiewicz-Waltz.

* 15.12.2006 r. Burmistrzem Dzielnicy Mokotów został Robert Soszyński, wybrano 4 zastępców: Piotra Boresowicza, Grzegorza Okońskiego, Jana Rasińskiego, Krzysztofa Skolimowskiego.

* 1.07.2008 r. Burmistrzem Dzielnicy Mokotów został Jan Rasiński, wybrano 4 zastępców: Piotra Boresowicza, Grzegorza Okońskiego, Krzysztofa Skolimowskiego, Wojciecha Turkowskiego.

Obecny obszar Mokotowa jest niemal identyczny z tym, sprzed drugiej wojny światowej (z 1938 r.), a więc dzisiejsze granice administracyjne dzielnicy są zarazem granicami historycznymi.

Dane ze strony Urzędu Mokotów.