18 maja, 2009

Pani Europoseł Ewa Tomaszewska

Pani Europoseł Ewa Tomaszewska