Bóg, Honor, Ojczyzna

„Stajemy wobec zmagań o autentyczny i współczesny patriotyzm, który musi nadać słowom „Bóg, Honor, Ojczyzna” kształt i treść”

Ks. abp Marek Jędraszewski

 

           ŚP Poseł na Sejm RP dr Artur Górski w roku 2014 napisał wspaniałą książkę wskazującą jak bardzo Polska potrzebuje dewizy „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Idąc za przykładem innych państw europejskich, których narody szczycą się swoimi dewizami państwowymi, mającymi często długą tradycję, wskazał jak istotna jest kwestia współczesnego patriotyzmu. Razem z bratem wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, i obydwaj zgadzaliśmy się z tym, że Polacy powinni jasno wyrazić swoje oczekiwania, by dewizę „Bóg, Honor, Ojczyzna” umieścić obok wizerunku orła białego, barw narodowych i hymnu, jako kolejny, element tożsamości naszego Narodu.

            Słowa te, wyrażone w krótkiej sentencji, definiujące cechy charakterystyczne dla naszego państwa oraz zasady najważniejsze dla polskiego narodu. Dewizy odwołujące się do ojczyzny, wolności, Boga, jedności, prawa, pokoju, zgody, wierności, siły, honoru i prawdy, pojawiają się na wszystkich kontynentach. Wśród europejskich krajów możemy przytoczyć przykłady: Szkocji: „Bóg mnie obroni”, Szwajcarii: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, Francji: „Wolność, Równość Braterstwo”, Wielkiej Brytanii: „Bóg i moje prawo”, Danii „Boża pomoc, miłość Narodu, siła Danii”.

            Jak wiadomo Polska nie ma swojej oficjalnej dewizy, nie znajdziemy jej w Konstytucji RP, jednak napis „Bóg, Honor, Ojczyzna” odnajdujemy na sztandarach polskiej armii. Naród polski od wieków mocno utożsamiał swoje istnienie z wiarą w Boga, rolą Kościoła katolickiego oraz głębokim poczuciem patriotyzmu, który współtworzył naszą państwowość. Przez wieki, jak pokazuje historia, sytuacje zagrożenia powodowały konieczność zamanifestowania przez Polaków swojego przywiązania do ziemi ojczystej i wiary przodków. Konieczność częstej weryfikacji postaw patriotycznych, wynikających z burzliwych dziejów naszego państwa spowodowała ukształtowanie pojęcia honoru jako swoistej postawy moralnej a patriotyzm stał się dla nas cechą, która na stałe wrosła w serca naszego narodu. W Polsce honor – pisała Barbara Seidler – to „słowo niemal święte, o randze pierwszorzędnej, pojęcie niebagatelne”. Dlatego dla każdego Polaka, honor nieodzownie łączy się z patriotyzmem i stanowi powód do najszczerszej dumy.

            Swój pogląd na te trzy ważne pojęcia dała także Aleksandra Noyszewska: „Bóg i Honor i Ojczyzna – trzy słowa, trzy symbole – najcenniejsza synteza idei patriotyzmu polskiego. To nierozerwalna i najgłębsza synteza istoty i sensu życia człowieka. Z triadą słów Bóg – Honor – Ojczyzna nie polemizuje się. Ona jest. Ona żyje, trwa…”. Zatem dewiza narodowa to nie tylko pozostałość historii, to nie tylko ideał rycerski, to ideowy sens życia narodu tak głęboko zakorzeniony, jak i przyszłość naszej Ojczyzny.