Kongres – Polska Wielki Projekt 2016! Plan kongresu.

Szanowni Państwo

Zapraszam na Kongres ” Polska Wielki Projekt”, który odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2016 roku.

Kongres

Plan Kongresu:

10.06.2016 „GOSPODARKA” – Arkady Kubickiego, Pl. Zamkowy 4

13:00 – 14:00 – Rejestracja

14:00 – 15:00 – Wystąpienie wstępne

 • Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju

15:00 – 16:30 – Polska na drodze do czwartej rewolucji przemysłowej

 • Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
 • Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu
 • Stefan Życzkowski – prezes Astor, firmy dostarczającej nowoczesne technologie w obszarach automatyki przemysłowej, robotyki i systemów IT
 • Piotr Wojciechowski – prezes WB Electronics krajowego potentata w produkcji dronów
 • Aleksandra Gren – dyrektor generalna Fiserv Polska, jednego z czołowych globalnych dostawców rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego.

16:30 – 18:00 – Jak uwolnić potencjał polskiej przedsiębiorczości? 

 • Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
 • Maks Kraczkowski, poseł, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju
 • Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Tomasz Siemiątkowski, prof. SGH i UKSW, przewodniczący RN PGZ
 • Michał Krupiński, prezes PZU SA
 • Wojciech Warski, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Konwentu BCC, prezes spółki informatycznej Softex Data

18:00 – 20:00 – Polski statek na morzu zmian globalnej gospodarki

 • Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Rozwoju
 • Patrick R. Chovanec, Dyrektor zarządzający i główny strateg w Silvercrest Asset Management. Wykładowca na Columbia School of International and Public Affairs
 • Peter Oppenheimer, nestor Wydziału Ekonomii na Oxfordzie, emerytowany profesor Christ Church College
 • Michał Brzoza-Brzezina, zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego. Jeden z najczęściej cytowanych na świecie polskich ekonomistów.
 • Ernest Pytlarczyk, Główny Ekonomista i Dyrektor Biura Analiz Ekonomicznych mBank
 • Jens Nordvig, założyciel i prezes Exante Data. Były Head of Fixed Income Research, Americas i Global Head of Currency Strategy w banku inwestycyjnym Nomura.

11.06.2016 „KULTURA-NAUKA-PAŃSTWO” – Arkady Kubickiego, Pl. Zamkowy 4

9:00 – 9:55 – Rejestracja

9:55 – 10:00 – Rozpoczęcie

10:00 – 10:10 – Powitanie w imieniu Fundacji PWP i Rady Programowej

 • prof. Zdzisław Krasnodębski, przewodniczący Rady Programowej Kongresu Polska Wielki Projekt, Uniwersytet w Bremie (Niemcy), Akademia Ignatianum w Krakowie, poseł do Parlamentu Europejskiego

10:10 – 10:30 – Pierwszy Wielki Projekt – Chrzest Polski 966

10:30 – 12:00 – Kultury Narodowe w dzisiejszej i przyszłej Europie

 • Wanda Zwinogrodzka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • prof. Remigiusz Forycki, Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. Andrzej Przyłębski, dyrektor Centrum Myśli Społecznej im. Floriana Znanieckiego, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Narodowej Rady Rozwoju
 • prof. Karl-Siegbert Rehberg, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (Niemcy)
 • François-Xavier Bellamy – filozof, eseista, były doradca w Ministerstwie Kultury i Komunikacji oraz w Ministerstwie Sprawiedliwości, zastępca mera Wersalu ds. zatrudnienia, młodzieży i szkolnictwa.

12:00 – 12:15 – Przerwa kawowa

12:15 – 13:40 – Jak i dlaczego reformować polskie uniwersytety?

 • dr Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • prof. Włodzimierz Bolecki, Instytut Badań Literackich PAN, wiceprezes zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • prof. Jeann Pierre Lasota, Instytut Astrofizyki w Paryżu, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk
 • prof. Zdzisław Krasnodębski, Uniwersytet w Bremie (Niemcy), Akademia Ignatianum w Krakowie, poseł do Parlamentu Europejskiego
 • prof. Marek Kwiek, dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

13:40 – 14:30 – Wręczenie Nagrody Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

 • Laureat: Jarosław Marek Rymkiewicz

14:30 – 15:30 – Obiad

15:30 – 17:00 – Demokracja a rządy gremiów niepochodzących z wyborów

 • prof. Andrzej Zybertowicz, doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • prof. Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 • Bronisław Wildstein, pisarz i dziennikarz, członek Narodowej Rady Rozwoju
 • Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego

17:30 – 18:00 – Państwo wspólne i przyjazne – instytucje XXI w.

 • prof. Andrzej Zybertowicz, doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 • prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
 • Zbigniew Jagiełło, Prezes PKO BP
 • Ronald Kurjanowicz,  amerykański doradca strategiczny dla przemysłu akademii i administracji publicznej w zakresie strategii oraz innowacji

12.06.2016 – Wręczenie medalu „Odwaga i Wierność” prof. Rogerowi Strutonowi, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Rzeźby, Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39.

10:00 – 10:00 – Rejestracja

11:00 – 11:10 – Powitanie

11:10 – 12:30 – Roger Scruton i Jagiellonia Trust w Polsce

 • Jessica Douglas-Home – brytyjska artystka i pisarka, Przewodnicząca Mihai Eminescu Trust
 • Caroline Cox – Baronessa Cox. Założycielka i prezes Humanitarian Aid Relief Trust (HART)
 • prof. Miłowit Kuniński – prof. Miłowit Kuniński – historyk filozofii i filozof polityczny. Uniwersytet Jagielloński. Prezes Ośrodka Myśli Politycznej.
 • Marek Matraszek
 • Aleksander Tomsky – czeski politolog, wydawca i publicysta.
 • Zsolt Németh – węgierski polityk i ekonomista, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Węgier

12:30 – 12:45 – Przerwa kawowa

12:45 – 12:55 – Wygłoszenie laudacji

 • Jonathan Price – filozof i prawnik. Wykładowca Uniwersytetu w Leiden i Uniwersytetu w Oxfordzie

12:55 – 13:10 – Wręczenie Medalu „Odwaga i Wiarygodność” prof. Rogerowi Scrutonowi

13:10 – 13:40 – Wystąpienie prof. Rogera Scrutona

13:40 – 14:00 – Minikoncert muzyczny

14:00 – 15:30 – Piękno i władza – spór między dyskursem konserwatywnym a lewicowym w kulturze

 • prof. Zdzisław Krasnodębski, socjolog i filozof społeczny, poseł do Parlamentu Europejskiego
 • prof. Roger Scruton – brytyjski filozof, pisarz i kompozytor
 • prof. Andrzej Szczerski – historyk i krytyk sztuki, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie
 • dr Piotr Bernatowicz – historyk sztuki. Dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu
 • dr Michał Łuczewski
 • dr Mateusz Werner – filozof kultury