Protest przeciwko likwidacji LO im. Kazimierza Wielkiego!

12 stycznia (wtorek) o 17.00 przed budynkiem XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie przy ul. Gandhiego 13 rozpocznie się akcja protestacyjna przeciwko likwidacji „Kazika”. O godzinie 15.30 odbędzie się koncert na sali gimnastycznej (L.Czajkowski, P.Piekarczyk) pt. „Zapiski walki, zdrady i zwycięstwa”.

Dla przypomnienia – 8 grudnia 2015 roku 12 radnych PO głosowało „za” a 10 radnych PiS głosowało „przeciw” i niestety wniosek przeszedł. Zarząd Dzielnicy Mokotów argumentował swoją decyzje w następujący sposób:

„W Dzielnicy Mokotów są 2 samodzielne licea ogólnokształcące, w których uczy się młodzież osiągająca podobne wyniki nauczania i oba mają małą liczbę oddziałów – XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego ma jedynie 4 oddziały i LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego ma tych oddziałów 11. Oznacza to, że w tych szkołach większość nauczycieli zatrudniona jest w niepełnym wymiarze godzin, a nauczyciele efektywniej pracują w szkole, w której mają pełne zatrudnienie. Wobec powyższego, zasadne jest połączenie ww. szkół, by stworzyć młodzieży lepsze organizacyjnie warunki do nauki. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego nie można połączyć w zespół, szkół tego samego typu. W tej sytuacji jedynym prawnie możliwym rozwiązaniem jest decyzja o zamiarze likwidacji jednego z dwóch liceów ogólnokształcących. Decyzja o zamiarze likwidacji XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego (4 oddziały) podjęta została z uwagi na mniejszą liczbę oddziałów niż w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. T. Chałubińskiego (11 oddziałów)”

Zarówno nauczyciele XLIII L.O. jak również rodzice i uczniowie nie zgadzają się z tym uzasadnieniem. Ich zdaniem z zamiarem likwidacji szkoły noszono się od dawna skutecznie z roku na rok zmniejszając liczbę klas pierwszych chociaż chętnych uczniów, którzy chcieli uczęszczać do placówki było więcej.

 

Zapraszam wszystkich do udziału zarówno w koncercie jak i proteście.