Odwołanie Burmistrza Mokotowa

Porządek obrad LXIV Sesji Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

w dniu 14 września 2010 r., godz. 15.00

(sala sesyjna Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 33)

  1. Otwarcie obrad LXIV Sesji
  2. Uchwała Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie powołania Dzielnicowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Osiedla Sadyba oraz określenia jej składu osobowego
  3. Uchwała Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie odwołania Burmistrza Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
  4. Uchwała Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie odwołania członka Zarządu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
  5. Interpelacje i zapytania radnych
  6. Wolne wnioski
  7. Zamknięcie obrad LXIV Sesji