Atrakcyjniejsza nauka dzięki Unii Europejskiej

Urząd Dzielnicy Mokotów rozpoczął realizację projektu „Uczyć się, aby działać – warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów Zespołu Szkół nr 27 w Warszawie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest podniesienie, jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego poprzez prowadzenie dla uczniów dodatkowych zajęć wyrównawczych z: matematyki, języka polskiego, j. angielskiego i j. rosyjskiego, a także organizowanie wyjść kulturalnych dla młodzieży oraz cyklu warsztatów z zakresu rozwijania umiejętności społecznych oraz umiejętności efektywnego uczenia się.

W ciągu trzech lat realizacji projektu działaniami zostanie objęta grupa 260 osób-uczniów z Zespołu Szkół nr 27 mieszczącego się przy ul. Rzymowskiego na Służewcu. Uczestnicy oprócz rozwijania konkretnych, potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu umiejętności będą mieli możliwość korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych: podręczników multimedialnych, tablic interaktywnych – wspomagających proces przyswajania wiedzy.

Atrakcyjność zajęć podniesie również możliwość nauki w odpowiednio przygotowanych salach-wyposażonych w nowe stanowiska pracy. Dodatkową zachętą dla uczestników będą także przygotowane w ramach projektu „mini zestawy obiadowe” oraz artykuły piśmiennicze i nagrody.

Widząc dużą potrzebę wspierania i rozwijania szkolnictwa zawodowego liczymy na to, że inne placówki, zachęcone dobrymi praktykami, również podejmą starania o wykorzystanie Funduszy Unijnych.

Więcej informacji o projekcie: Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy; ul. Rakowiecka 25/27; tel: 022 56 51 667; e-mail: barbara.stelmasinska@mokotow.waw.pl