Sprawozdanie finansowe Zarządu Dzielnicy Mokotów za 2009 r.

Szanowni Państwo

W dniu 23.03.2010 r. odbyła się LV Sesja Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Na Sesji Zarząd prezentował raport z wykonania budżetu za 2009 r. Poniższy film prezentuje wybrane fragmenty z Sesji Rady, poniżej znajduje się prezentacja z wykonania budżetu. Pełne stanowisko Klubu Radnych PiS opublikuję, jak tylko otrzymam w formie elektronicznej.

Prezentacja Zarządu Dzielnicy Mokotów – wykonanie budżetu za 2009 r.