Zjazd Warszawskiego PiS wybrał delegatów

21 lutego, w niedzielę w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej 84/86 odbył się Zjazd Okręgu Warszawskiego PiS. Uczestnikami Zjazdu – zgodnie z Ordynacją Wyborczą do władz partii Prawo i Sprawiedliwość – byli wszyscy członkowie partii przynależni do komitetów terenowych w Okręgu Warszawskim. Jednakże musieli oni spełniać warunki Ordynacji zawarte w paragrafie 4, m.in. nie zalegać ze składkami członkowskimi i być członkami partii według stanu na dzień 1 września 2009r. Razem uprawnionych do udziału w Zjeździe było 496 osób. Natomiast uczestniczyło w nim 329 osób. Frekwencja wyniosła więc 66 %.

Celem Zjazdu był wybór 47 delegatów Okręgu Warszawskiego na III Kongres PiS, którego pierwsze posiedzenie zwołano w dniach 6-7 marca br. w Poznaniu. Nasz Komitet podsiadał największą liczbę uprawnionych do udziału w Zjeździe – 65 osób. Obecnych było 45 osób. Tak więc frekwencja wyniosła 69 %. Kandydatami Komitetu Mokotów PiS byli: Mariusz Ciechomski (Przewodniczący Komitetu Mokotów PiS), Jacek Cieślikowski (Radny Warszawy z Mokotowa), Remigiusz Grodecki (Przewodniczący Klubu Radnych PiS Rady Dzielnicy Mokotów) i Witold Wasilewski (Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów). Dzięki spójnej grze i skutecznemu poparciu wszyscy nasi kandydaci zostali delegatami uzyskując następującą liczbę głosów: Mariusz Ciechomski – 39 (najwięcej na Zjeździe!), Jacek Cieślikowski 31, Remigiusz Grodecki 27 i Witold Wasilewski 26. Gratulacje!