XLIX Sesja Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Mokotów

Mokotów

Porządek obrad XLIX Sesji Rady Dzielnicy Mokot6w m.st. Warszawy w dniu 29 paidziernika 2009 r., godz. 12.30 (sala sesyjna Urzędu Dzielnicy Mokot6w m. st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 33)

  1. Otwarcie obrad XLIX Sesji
  2. Przyjęcie protokółu z obrad XL VII Sesji Rady Dzielnicy
  3. Uchwala Rady Dzielnicy Mokot6w m. st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemc6w (druk Dr 234)
  4. Uchwala Rady Dzielnicy Mokot6w m. st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemc6w (druk Dr 237)
  5. Uchwala Rady Dzielnicy Mokot6w m. st. Warszawy w sprawie w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokot6w m.st. Warszawy do zmian w za1’lczniku Dzielnicy Mokot6w do budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. (druk Dr 235)
  6. Uchwala Rady Dzielnicy Mokot6w m. st. Warszawy w sprawie w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokot6w m.st. Warszawy do zmian w za1’lczniku Dzielnicy Mokot6w do budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. (druk Dr 236)
  7. Interpelacje i zapytania radnych
  8. Wolne wnioski
  9. Zamknięcie obrad XLIX Sesji