65. Rocznica Powstania Warszawskiego. Pamiętamy!

PW

PW

Od 23 lipca do 8 sierpnia cała stolica obchodzi 65. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym czasie w różnych częściach miasta odbywają się liczne uroczystości, wydarzenia artystyczne i imprezy towarzyszące. 65 lat temu Warszawa stanęła do nierównej walki z okupantem. Datę rozpoczęcia walk ustalono na 1 VIII 1944 na godzinę 17.00. Zwaną godzina „W”.  W pierwszych walkach powstania wzięło udział ok. 23 tys. żołnierzy. AK dysponowała w Warszawie ok. 50 tys. ludzi, z czego jedynie ok. 10% było uzbrojonych, niemal wyłącznie w broń krótką.

Czynny udział w walkach brała również ludność cywilna i harcerze, którzy zajmowali się łączności. W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego niemieckie siły zbrojne, otrzymały od Adolfa Hitlera rozkaz „zrównania Warszawy z ziemią”, miasto miało przestać istnieć. Plan nie do końca się spełnił, jednak straty poniesione podczas dwumiesięcznych walk były ogromne. Świadkami tej heroicznej walki, są kombatanci, którym szczególnie w tych dniach oddajemy cześć.

Rozpoczęcie uroczystych obchodów „Walczącej Warszawy” rozpoczęły się o godzinie 10:00 złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstańców w Parku Dreszera i przemarszem do pomnika pomordowanych Powstańców. Następne o godzinie 12:00 nastąpiła uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz uroczyste składanie wieńców. Najważniejszym punktem tegorocznych uroczystości było oddanie hołdu poległym przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu Wojskowym w symboliczna godzinę „W”. Punktem kończącym obchody 1 sierpnia było zapalenie znicza na  Kopcu Powstania Warszawskiego, który będzie się palił 63 dni. Oprócz centralnych uroczystości na terenie całej Warszawy odbywały się liczne koncerty, wystawy i happeningi upamiętniające poświęcenie ludności cywilnej i Armii Krajowej dla całej Polski, nie tylko dla stolicy.

Miejmy nadzieje, że w następnych latach obchody Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego będą tak samo rozbudowane i uroczyste jak w tym roku. Dzięki takim działaniom ocalamy od zapomnienia naszą narodową tożsamość i historię, która jest pełna przykładów heroizmu i walki o niepodległość. Jako kolejne pokolenie jesteśmy zobowiązani do pamięci i walki o taką Polskę w jakiej bohaterzy Powstania Warszawskiego chcieliby  żyć.