List poparcia dla Pani Ewy Tomaszewskiej

Ewa Tomaszewska

Ewa Tomaszewska

Szanowni Państwo!

Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Moja partia, Prawo i Sprawiedliwość wystawiła w naszym okręgu wyborczym (obejmującym Warszawę i okoliczne powiaty) silną, zróżnicowaną reprezentację. Na liście PiS są wspaniali kandydaci: posłowie na Sejm RP, do niedawna wysoki rangą pracownik Kancelarii Prezydenta RP, samorządowcy oraz obecna posłanka do Parlamentu Europejskiego. Każdy kandydat ma swoje zalety i zapewne będzie dobrym reprezentantem naszego kraju jako eurodeputowany. W zróżnicowanym stopniu wspieram wszystkich, żadnemu z kandydatów nie odmawiam pomocy w kampanii wyborczej.

Jednak szczególnie bliska jest mi Pani Ewa Tomaszewska, obecna posłanka do Parlamentu Europejskiego, która całym swoim życiem oraz służbą publiczną w polskim parlamencie i w Parlamencie Europejskim, niezłomnym działaniem na rzecz Polski i Polaków udowodniła, że jest naszą godną reprezentantką na arenie międzynarodowej.

Pani Tomaszewska jest znanym, wieloletnim działaczem społecznym o poglądach katolicko-konserwatywnych. Zawsze opowiadała się za zachowaniem suwerenności Polski w Europie. Walczyła o prawa naszego Narodu, o zachowanie naszego dziedzictwa historycznego i zwycięstwo wartości chrześcijańskich w Europie. Jej praca w Parlamencie Europejskim koncentrowała się przede wszystkim wokół praw pracowniczych i sytuacji pracowników na europejskim rynku pracy, roli rodziny, praw kobiet oraz osób niepełnosprawnych. Zajmowała się również zagadnieniami edukacji, szkolnictwa wyższego i kultury. Dumna z osiągnięć Polaków propagowała w Europie polską historię i kulturę. Zorganizowała w Brukseli wystawę o tradycjach polskiego parlamentaryzmu, zaś we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej konferencję poświęconą rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Parlament Europejski przyjął jej wniosek, aby rok 2010 ustanowić Rokiem Fryderyka Chopina.

Pani Tomaszewska była europosłanką niepełną kadencję. Dała się zapamiętać jako osoba niezwykle pracowita i sumienna, przepełniona narodową godnością. Wybierając takich kandydatów jak Ewa Tomaszewska, wybieramy przede wszystkim Polskę. Dlatego zachęcam do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca br. i oddania głosu na któregoś z kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim na Ewę Tomaszewską.

dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP