Porady Prawne za złotówkę

Urząd Mokotowa

Urząd Mokotowa

Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zaprasza do korzystania z porad prawnych za symboliczną złotówkę.

Jesteś w trudnej sytuacji materialnej?

Potrzebujesz porady prawnej?

Zgłoś się do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów i zapisz się na dyżur do radcy prawnego.

Koszt porady to tylko symboliczna złotówka.

Porady udzielane są w lokalu Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Woronicza 30 we wtorki w godzinach 16-18.

Pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych – członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Podstawą udzielania porad jest Porozumienie  o współpracy zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie.

ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU 022 646 82 99

Pomoc prawna udzielana jest zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy prawnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej „Wtorki radcowskie” i obejmuje:

  1. udzielenie porady prawnej lub informacji prawnej w sprawach cywilnych, administracyjnych, z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
  2. wskazywanie podmiotu lub organizacji właściwych do załatwienia danej sprawy,  w tym podmiotu właściwego do załatwienia sprawy w drodze mediacji lub polubownego rozstrzygnięcia;
  3. udzielanie pomocy w opracowaniu pisma dotyczącego kwestii prawnej, w tym pierwszego pisma procesowego, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, albo przygotowaniu projektu takiego pisma.

Regulamin do pobrania(41.5 KB)