Stanowisko Klubu Radnych PiS w sprawie oświadczeń Klubów Radnych SLD i PO

Komitet Mokotów

W związku z oświadczeniami radnych PO i SLD o zbojkotowaniu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Mokotów radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości wyrażają przekonanie, że postępowanie radnych koalicyjnych jest przejawem złej woli i ucieczką od dyskusji o ważkim problemie społecznym.

W ocenie radnych PiS-u wiele wątpliwości budzą podejmowane przez Radę Dzielnicy tzw. działania zmierzające do zdiagnozowania sytuacji w mokotowskich placówkach. Dotychczasowe działania Rady w tym zakresie są spóźnione, bo decyzje dotyczące lokalizacji tych placówek zostały już podjęte. Większość tych placówek nie jest jeszcze dostosowana do przyjęcia sześciolatków, zatem diagnozowanie sytuacji w tych placówkach jest jeszcze przedwczesne, bo prawidłową diagnozę można będzie postawić dopiero po zakończonych pracach dostosowujących budynki szkolne do przyjęcia sześciolatków, co nastąpi prawdopodobnie pod koniec okresu wakacyjnego.

[…]